Cộng đồng nói về EVNHCMC

Hình ảnh
Ngành điện và khách hàng sử dụng điện đang được hưởng lợi từ những đột phá công nghệ của thế giới. Trong xu thế đó, ngành điện thành phố cũng đang tích cực chuyển mình để áp dụng tối đa công nghệ mới, mang lại tiện ích cho người dân.
Hình ảnh
Thực hiện đề án Phát triển lưới điện thông minh của Chính phủ, các đơn vị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã và đang tập trung nhiều nguồn lực, tích cực triển khai và hoàn thành các mục tiêu của đề án.
Hình ảnh
(PL)- Lấy chuyên môn để phục vụ cộng đồng chính là phương châm hành động của Đoàn thanh niên EVNHCMC.
Hình ảnh
Theo các chuyên gia, hiệu quả sau cùng của chủ trương phát triển lưới điện thông minh chính là tối ưu hóa công tác quản lý, chi phí vận hành lưới điện; đa dạng các nguồn phát điện; nâng cao hiệu quả sử dụng điện, đảm bảo chất lượng điện năng; thêm nhiều dịch vụ cho khách hàng…