Thông báo từ EVNHCMC

Hình ảnh
Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản số 1137/TCT-DNL ngày 30/3/2012 của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2014, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, như sau:
Hình ảnh
Nhằm đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị thành viên lập phương án đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi.