Thông báo từ EVNHCMC

Hình ảnh
Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2015, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện Tết Dương lịch 2016, như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2015, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2015, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016, như sau:
Hình ảnh
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 19/05/2015 như sau: