Thông báo từ EVNHCMC

Hình ảnh
Với mục tiêu phục vụ khách hàng với “Chất lượng ngày càng cao, dịch vụ khách hàng ngày càng hoàn hảo”, năm 2017 Tổng công ty Điện lực TP.HCM tiếp tục cải tiến các quy trình dịch vụ khách hàng, đặc biệt là quy trình cấp điện.
Hình ảnh
Tổng công ty Điện lực TP.HCM phối hợp với ngân hàng và đơn vị thu hộ tiền điện tổ chức chương trình khuyến mại cho khách hàng thanh toán tiền điện với các nội dung cụ thể như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2015, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện Tết Dương lịch 2016, như sau: