Thông báo từ EVNHCMC

Hình ảnh
Nhằm đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị thành viên lập phương án đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi.