Thông báo từ EVNHCMC

Hình ảnh
Trong tháng 11, Công ty CP Zion và Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến đã có nhiều khuyến mãi cho khách hàng của EVNHCMC khi thanh toán tiền điện.
Hình ảnh
Sáng ngày 15/4, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý.
Hình ảnh
Chiều 14/3, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ trao quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý cho các ban chức năng và các đơn vị trực thuộc EVNHCMC. Trong đó, có 9 cán bộ quản lý cấp Phó ban/đơn vị được luân chuyển và điều động cho 2 ban chức năng và 7 đơn vị trực thuộc EVNHCMC.