Tin Trong Ngành

Hình ảnh
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, theo kế hoạch dự kiến, công trình cáp ngầm 110kV xuyên biến để cấp điện cho huyện đảo Phú Quốc sẽ được khởi công vào năm 2010
Hình ảnh
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) tổ chức lễ ký Hiệp định tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan của Dự án "Phát triển năng lượng tái tạo". Tổng vốn đầu tư Dự án là: 318 triệu USD, trong đó: vốn vay WB 202 triệu USD; vốn chính phủ Úc 2,3 triệu USD và vốn đối ứng trong nước 113,7 triệu USD.
Hình ảnh
Ba nguyên nhân được đưa ra cũng là 3 sự cố hay mắc nhất đối với các gia đình khi sử dụng bình nóng lạnh.