Văn hóa EVNHCMC

Hình ảnh
PC PHÚ THỌ ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TUYẾN DÂY ĐẦU TIÊN NÂNG CẤP ĐIỆN ÁP
Hình ảnh
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2016
Hình ảnh
Với phương châm thực thi văn hóa tại PC An Phú Đông là: “Người lao động là tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp”, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, vừa qua Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp tổ chức sinh nhật tập thể hàng quí cho người lao động kết hợp họp mặt toàn thể chị em nữ CNVC-LĐ. Mặc dù rất bận rộn với công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị nhưng Ban Giám đốc đã sắp xếp thời gian đến cùng dự với chị em.
Hình ảnh
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 41 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -> 30/4/2016) và 130 năm ngày Quốc tế lao động 01/5 (01/5/1886 -> 01/5/2016), tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” vận động “Toàn thể CBCNV Công ty Điện lực An Phú Đông rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chính quyền phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Điện lực An Phú Đống tổ chức Hội thao mini nhằm nâng cao các hoạt động thể thao trong toàn Công ty, tạo không khí vui t¬ươi, phấn khởi trong lao động sản xuất, trong công tác và học tập, làm vơi đi nỗi mệt nhọc hàng ngày, nâng cao sức khoẻ, tinh thần, xây dựng môi trường văn hoá phong phú, lành mạnh đồng thời tạo mối giao lưu đoàn kết toàn thể CBCNV trong Công ty.