Văn hóa EVNHCMC

Hình ảnh
Từ trẻ nhỏ tới các cụ cao niên trong xã Chiềng Công khi hỏi về Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) ai cũng biết, bởi đã hơn 10 năm nay PC Sơn La đã nhận đỡ đầu cho xã vùng cao đặc biệt khó khăn này, cuộc sống của họ đang dần được đổi thay, con trẻ được đến trường học cái chữ…
Hình ảnh
Theo ông Nguyễn Hữu Bách Khoa, Giám đốc Truyền tải điện Quảng Nam – Đà Nẵng, ngoài việc đảm bảo công tác quản lý vận hành theo tiêu chí của Công ty là: Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm, đơn vị đã tham gia nhiều phong trào thi đua và một trong những phong trào điển hình là “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVC - LĐ”.