Văn hóa EVNHCMC

Hình ảnh
Toàn thể CNVC-LĐ ký cam kết “ Đề cao văn hóa trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp”.
Hình ảnh
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
Hình ảnh
Sáng 8/3, tại hội trường Tổng công ty EVNHCMC đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ công và tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Chiến – Trưởng Ban Nữ công Công đoàn EVN cùng 250 khách mời và chị em phụ nữ khối Cơ quan TCT.
Hình ảnh
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN 2016
Hình ảnh
PC PHÚ THỌ BẾ MẠC HỘI THAO 2016
Hình ảnh
PC PHÚ THỌ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM
Hình ảnh
PC Phú Thọ kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ