Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hình ảnh
Là một trong những đơn vị tiên phong trong phong trào điện khí hóa nông thôn, đem ánh sáng điện đến với bà con nghèo vùng sâu vùng xa của huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh …Với phương châm “Độc quyền nhưng không cửa quyền” Công ty luôn không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: năm 2006 Công ty chủ trương thực hiện mục tiêu mọi nhà trên địa bàn Thành phố được dùng điện theo giá qui định, phấn đấu phủ kín lưới điện đến từng con hẻm.
Hình ảnh
Tháng 9-10, Hội đồng khoa học cấp nhà nước gồm 13 chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga sẽ kiểm tra, đánh giá thực trạng, trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 40 năm bảo quản, giữ gìn.
Hình ảnh
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Để phát động quần chúng tham gia phong trào Thi đua yêu nước, để "thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ (giải thích, cổ động, xét kỹ kế hoạch mỗi nhóm, mỗi người).