Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hình ảnh
Là một người có tấm lòng nhân ái, tình yêu thương con người hết thảy, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu nỗi khổ của người dân, đặc biệt là những người cần lao. Chính vì vậy, trong rất nhiều bài viết, bài nói chuyện của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập nhiều đến tiết kiệm và thực hành tiết kiệm. Vấn đề tiết kiệm và thực hành tiết kiệm đã trở thành một trong những nội dung nằm trong hệ thống tư tưởng của Người.
Hình ảnh
Ðất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Sở Ðiện lực Hà Nội (nay là Công ty Ðiện lực thành phố Hà Nội) đã kịp thời chuyển đổi cơ cấu tổ chức, hoạt động.
Hình ảnh
Đảng ủy Công ty điện lực TPHCM vừa tổng kết hai năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những nội dung trọng tâm, là nền tảng để Công ty cải tiến lề lối làm việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Điện lực Củ Chi là một trong những đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hình ảnh
Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày mất của Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người đã chiến đấu không mệt mỏi cho quyền lợi của dân tộc và viết lên những trang mới chói lọi trong lịch sử vẻ vang của đất nước này...
Hình ảnh
Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Hành trình thắp nến tri ân”, mang tấm lòng tri ân của tuổi trẻ điện lực Việt Nam kính dâng các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng.
Hình ảnh
Sau cách mạng tháng tám thành công, ngày 15/10/1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” nổi tiếng đăng trên báo Sự thật. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là ngày truyền thống dân vận của Đảng.
Hình ảnh
Từ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Cuộc vận động các năm 2007, 2008; năm 2009 bên cạnh việc tiếp tục phát huy những cách làm hiệu quả như gắn việc thực hiện Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ; phát động thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; sửa đổi lối làm việc qua tăng cường cải cách hành chính…ĐUCT đã đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động đạt kết quả ngày càng tốt hơn.
Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác do Bộ Chính trị đề ra, cấp ủy các cấp triển khai thực hiện đã được hơn 2 năm, đã có rất nhiều người đồng tình, nhận định việc thực hiện Cuộc vận động chính là nhắc nhở từng người, từng tổ chức quan tâm nhiều hơn đến giữ gìn, rèn luyện đạo đức, xây dựng nền tảng văn hoá. Việc lồng ghép, kết hợp thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua đã tạo ra không khí phấn khởi trong đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng, tác động tích cực đến việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ, đảng viên.
Hình ảnh
Là một trong những đơn vị tiên phong trong phong trào điện khí hóa nông thôn, đem ánh sáng điện đến với bà con nghèo vùng sâu vùng xa của huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh …Với phương châm “Độc quyền nhưng không cửa quyền” Công ty luôn không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: năm 2006 Công ty chủ trương thực hiện mục tiêu mọi nhà trên địa bàn Thành phố được dùng điện theo giá qui định, phấn đấu phủ kín lưới điện đến từng con hẻm.
Hình ảnh
Tháng 9-10, Hội đồng khoa học cấp nhà nước gồm 13 chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga sẽ kiểm tra, đánh giá thực trạng, trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 40 năm bảo quản, giữ gìn.