Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hình ảnh
Bác thường nhắc nhở: Nước ta còn nghèo, nên càng phải tiết kiệm điện. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, xí ghiệp … đều tiết kiệm điện thì chúng ta sẽ đủ điện để dùng cho đời sống và sản xuất. Bác còn nói Kiệm là một trong bốn đức tính cách mạng: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Hình ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức sáng ngời về thực hành tiết kiệm. Cho đến những ngày cuối đời, khi sửa lại những dòng chữ cuối cùng trong Di chúc của mình, Bác vẫn dùng mặt giấy còn lại của tờ bản tin của Thông tấn xã. Trong muôn vàn những câu chuyện kể về sự tiết kiệm của Bác, có câu chuyện về tiết kiệm điện.
Hình ảnh
Nếu nghe ai ca tụng cái vĩ đại của Bác thì được Bác trả lời: một mình tôi thì làm được cái gì? Thiên tài của Bác chính là biết tập hợp lực lượng, biết quy tụ mọi sức mạnh có thể quy tụ được để dựng nước và giữ nước.
Hình ảnh
Khi nhân dân không thực quyền trong tuyển dụng và sa thải "đầy tớ" thì tính chịu trách nhiệm của các "đầy tớ" trước nhân dân của toàn bộ bộ máy nhà nước nói chung sẽ thấp. Tính chịu trách nhiệm thấp sẽ dẫn đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thấp, tham nhũng tăng.
Hình ảnh
Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập. “Sử ta dạy ta rằng: Khi nào ta đoàn kết thì nước ta độc lập, khi nào ta chia rẽ thì nước ta bị nước ngoài đô hộ!”. Kết luận được Hồ Chí Minh đưa ra từ Hội nghị Trung ương 8 tháng 5-1941 khi thành lập Việt Nam Độc lập Đồng Minh (Việt Minh) tại Pắc Bó, Cao Bằng một lần nữa được trải nghiệm.
Hình ảnh
Bác muốn qua cái nắm tay cuối cùng, gởi gắm tấm lòng của Bác đối với đồng bào, chiến sĩ miền Nam
Hình ảnh
Trước câu hỏi của khách về việc ngôi nhà nơi Bác ở có lối bí mật xuống hầm ngầm an toàn bằng “bấm nút” không?”. Bác Hồ hơi ngạc nhiên, nhưng chân thật nói ngay: “Chúng tôi đã có hầm ngầm là nhân dân…”.
Hình ảnh
Sáng 28/10/1946, khóa họp lần thứ hai của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Các đại biểu đứng lên chất vấn những công việc mà dân đã ủy nhiệm cho Chính phủ. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ trả lời chất vấn.
Hình ảnh
Bác viết “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì”. Bác hiểu rất rõ độc lập cũng chỉ là phương tiện để thực hiện tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tự do, hạnh phúc cho nhân dân mới là mục đích của nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước...
Hình ảnh
Từ ghế nhà trường, tôi đã thuộc những câu thơ của Chế Lan Viên viết về tấm lòng của Bác: “ Ôi muôn vàn tình thương yêu tỏa ra từ lúc ấy; Muôn vàn tình thương yêu tràn lên khắp núi sông; Ngỡ như trên đỉnh non cao, vạn dòng nước chảy; Có tình thương yêu của Bác bao trùm”.