Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hình ảnh
Bác viết “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì”. Bác hiểu rất rõ độc lập cũng chỉ là phương tiện để thực hiện tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tự do, hạnh phúc cho nhân dân mới là mục đích của nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước...
Hình ảnh
Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó.
Hình ảnh
Người lãnh đạo không nên kiêu ngạo, mà nên hiểu thấu. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình cũng chưa đủ cho sự lãnh đạo đúng đắn. Vì vậy, ngoài kinh nghiệm của mình, người lãnh đạo còn phải dùng kinh nghiệm của đảng viên, của dân chúng.
Hình ảnh
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, dân là tối thượng. Người thường nhắc cán bộ, đảng viên phải “dĩ dân vi thượng”. Nhân dân trước hết là những người lao động, là nông dân, công nhân, trí thức và tất cả những người Việt Nam yêu nước, bị áp bức, bóc lột, “bị đoạ đày đau khổ”...
Hình ảnh
Đạo đức cách mạng đề cao sự trong sáng, giản dị, tiết kiệm, lành mạnh, chống lãng phí, tham ô, phô trương hình thức là một trong những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Lối sống, cách sống của mỗi người bao giờ cũng là biểu thị một phần nhân cách - đạo đức của người đó .
Hình ảnh
Sự nghiệp cách mạng rộng lớn và khó thực hiện; nó không thể do một người hay một nhà làm mà tốt được. Cách mạng của các nòi giống có mục đích là giải phóng các dân tộc yếu, sau tiến lên là cách mạng thế giới, sẽ giải phóng toàn nhân loại khỏi ách đế quốc chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.
Hình ảnh
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thực hiện bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi có vài suy nghĩ khi đọc lại Di chúc của Người (đoạn văn Bác dặn mỗi đảng viên và cán bộ…). Theo đó, Bác muốn dặn chúng ta nhiều điều, nhưng vốn ở Người nói và viết rất ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, mà văn phong đã được cân nhắc từng câu, từng chữ trong nhiều đêm ngày.
Hình ảnh
“Phụ nữ làm chủ nhiệm đâu có đánh chén. Chủ nhiệm nữ thật thà, phải đưa nhiều phụ nữ tham gia làm chủ nhiệm”.
Hình ảnh
Trong khó khăn chung của nền kinh tế, xã hội năm 2011, Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái đã tăng cường đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức quần chúng triển khai toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2011, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch năm .
Hình ảnh
Hồ Chí Minh là người luôn luôn lo lắng đến tương lai lâu dài của đất nước. Người nói: “Vì sự nghiệp trăm năm phải trồng người”. Thật ra kết quả của việc trồng người không phải đợi đến trăm năm mà chỉ sau vài chục năm, hai mươi nhăm năm chúng ta đã có thể gặt hái được những thành quả tốt đẹp.