Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hình ảnh
Được sự phân công của Đoàn Thanh niên Tổng Công ty, nhân dịp chào cờ đầu tuần tháng 7, tôi xin đại diện cho các bạn Đoàn viên thanh niên LCĐ khối cơ quan TCT xin được phép kể câu chuyện “Cách mạng theo ý Bác Hồ” trích trong cuốn Nhớ lời Bác dạy như sau:
Hình ảnh
Hội tụ ở Bác Hồ tinh anh dân tộc Việt Nam và tinh hoa nhân loại. Bất kỳ ai, sống vào thời đại nào, ở phương trời nào đều có thể qua tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tìm được nhiều điều để học tập. Nhà báo Việt Nam mong có dịp tiếp cận người, hơn thế được phục vụ người trong các chuyến đi công tác.
Hình ảnh
Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý Luận Mác - Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.
Hình ảnh
Câu chuyện sau đây do đồng chí Vũ Kỳ, Thư ký của Bác kể lại:
Hình ảnh
Một sáng đẹp trời, Bác Hồ đã đến với các cháu Trại Kim Đồng. Ngay từ phút đặt chân đến cổng trại nhìn bờ rào dăng dây thép gai, trong mắt Bác hiện lên sự nhức nhối.
Hình ảnh
Bác Hồ là người luôn quan tâm, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho lứa tuổi thiếu nhi được xem như là một trong những di sản vô giá của dân tộc và của thế hệ trẻ nước ta. Đó cũng chính là những quan điểm, phương hướng mà Đảng, Nhà nước và các cấp có thẩm quyền đã, đang và sẽ lấy đó làm phương châm để giáo dục và rèn luyện thế hệ măng non của đất nước.
Hình ảnh
Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt cho thiếu niên nhi đồng: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”.
Hình ảnh
Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.