Tin Tổng Công Ty

Hình ảnh
Tổng công ty Điện lực TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị thành viên ưu tiên khai thác chỉ số qua hệ thống đo xa, nhằm hạn chế tiếp xúc với khách hàng phòng trách lây nhiễm dịch Covid-19.
Hình ảnh
Vừa qua, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã hoàn thành công trình ”Cải tạo đường dây 110 kV Hóc Môn - Hỏa xa 1& 2”, đóng điện đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu về vận hành an toàn lưới điện, nâng cao khả năng cung cấp điện ổn định cho địa bàn Quận 12, góp phần đảm bảo điện mùa khô cho Thành phố.
Tổng công ty Điện lực TP.HCM tiếp tục cải tiến quy trình cấp điện qua lưới trung áp. Theo đó, sẽ bỏ khâu khảo sát tại địa chỉ của khách hàng, thay bằng việc khảo sát thiết kế công trình trên nền ứng dụng Bản đồ thông tin địa lý (GIS).
Hình ảnh
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kể từ kỳ hóa đơn tháng 3/2020, các công ty điện lực thuộc TCT Điện lực TPHCM sẽ cung cấp hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện theo mẫu mới cho khách hàng trên địa bàn thành phố. Mẫu hóa đơn và thông báo này được EVN triển khai áp dụng thống nhất trên toàn quốc đối với tất cả các khách hàng sử dụng điện năng.
Hình ảnh
Để chung tay cùng cả nước chống dịch, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã triển khai thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên các bảng điện LED.
Hình ảnh
Để không xảy ra tình trạng cháy nổ do sử dụng điện, ngay từ đầu năm 2020, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã yêu cầu các Công ty Điện lực trực thuộc, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tăng cường đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, nổ do sử dụng điện trong nhân dân.