Tin Tổng Công Ty

Hình ảnh
Để đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) yêu cầu các đơn vị không thực hiện các công tác làm mất điện từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 03/6/2021.
Hình ảnh
Vừa qua, ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC đã thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty trao quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch, vật tư thuộc Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM và bổ nhiệm ông Lê Hoàng Nhân - Trưởng phòng SCADA thuộc Trung tâm Điều đô Hệ thống điện TP.HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Điều đô Hệ thống điện TP.HCM kể từ ngày 01/5/2021, thời hạn giữ chức vụ là 04 năm.