Tin Tổng Công Ty

Hình ảnh
Xí nghiệp Vật tư Vận tải là một đơn vị trực thuộc Công ty Điện Lực TP.HCM được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vật tư thiệt bị điện; cung ứng các phương tiện thi công cơ giới chuyên ngành điện để phục vụ các đơn vị trong Công ty thực hiện các công tác quản lý vận hành lưới điện
Hình ảnh
Theo thống kê, tỷ lệ thu cước viễn thông lũy kế đến cuối tháng 10/2008 Điện lực Trà Vinh là 83,45%, với tỷ lệ này Điện lực Trà Vinh là đơn vị đứng hạng 9/20 Điện lực trong Công ty Điện lực 2 về thành tích thu cước. Tuy nhiên, mặc dù đạt yêu cầu so với chỉ tiêu kế hoạch Công ty Điện lực 2 giao, nhưng tỉ lệ tồn thu còn nhiều.
Hình ảnh
Ngày này 15 năm trước, công trình đường dây 500kV Bắc - Nam đã chính thức đi vào hoạt động, ghi dấu ấn lịch sử quan trọng, không chỉ tính bằng lợi ích kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị - xã hội lớn lao...