Tin Tổng Công Ty

Hình ảnh
Theo thống kê, tỷ lệ thu cước viễn thông lũy kế đến cuối tháng 10/2008 Điện lực Trà Vinh là 83,45%, với tỷ lệ này Điện lực Trà Vinh là đơn vị đứng hạng 9/20 Điện lực trong Công ty Điện lực 2 về thành tích thu cước. Tuy nhiên, mặc dù đạt yêu cầu so với chỉ tiêu kế hoạch Công ty Điện lực 2 giao, nhưng tỉ lệ tồn thu còn nhiều.
Hình ảnh
Ngày này 15 năm trước, công trình đường dây 500kV Bắc - Nam đã chính thức đi vào hoạt động, ghi dấu ấn lịch sử quan trọng, không chỉ tính bằng lợi ích kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị - xã hội lớn lao...