Thư viện kỹ thuật

Danh mục vật tư thiết bị

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
1 Hạng mục thử nghiệm đóng điện

Tóm tắt các hang mục thử nghiệm trước khi đóng điện vận hành của VTTB chính

21/01/2016
2 Danh mục một số vật tư thiết bị chính

Danh mục gồm các VTTB chính, tóm tắt các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất - thử nghiệm,..., chi tiết xem trong phần Quy cách - tiêu chuẩn cơ sở tương ứng

21/01/2016

Quy cách – tiêu chuẩn cơ sở

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
1 Xe cẩu thi công Live-line

Quy cách kỹ thuật Xe cẩu thi công Live-line

16/04/2018
2 Xe gàu thi công Live-line

Quy cách kỹ thuật Xe gàu thi công Live-line

16/04/2018
3 Tủ điện hạ thế dùng cho trạm biến áp

Quy cách kỹ thuật Tủ điện hạ thế dùng cho trạm biến áp

16/04/2018
4 Máy biến thế phân phối

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của một số loại máy biến thế phân phối

25/01/2016
5 Tủ điện trung thế

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của một số loại tủ điện trung thế

25/01/2016
6 Tủ điện hạ thế

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của tủ điện hạ thế

25/01/2016
7 Máy cắt hạ thế

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của máy cắt hạ thế các loại

25/01/2016
8 Cáp ngầm trung thế và phụ kiện

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của cáp ngầm trung thế và phụ kiện

25/01/2016
9 Cáp ngầm hạ thế và phụ kiện

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của cáp ngầm hạ thế và phụ kiện

25/01/2016
10 Cáp xoắn treo hạ thế

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của cáp xoắn treo hạ thế

25/01/2016
11 Thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung thế

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của một số loại thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung thế

25/01/2016
12 Thiết bị hiệu chỉnh hệ số công suất

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của thiết bị hiệh chỉnh hệ số công suất

25/01/2016
13 Ống nhựa các loại

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của một số loại ống nhựa

25/01/2016
14 Trụ điện và phụ kiện

Quy cách kỹ thuật này quy định thông số kỹ thuật của trụ điện và phụ kiện

25/01/2016
15 Cách điện trung thế

Quy cách kỹ thuật này quy định thông số kỹ thuật của các loại cách điện trung thế

25/01/2016