Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận 6, quận Bình Tân - Công ty Điện lực Bình Phú
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 12/10/2016 đến 18/10/2016 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 12/10/2016 đến 18/10/2016
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 14/09/2016 đến 20/09/2016 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 14/09/2016 đến 20/09/2016
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 07/09/2016 đến 13/09/2016 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 07/09/2016 đến 13/09/2016
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 31/08/2016 đến 06/09/2016 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 31/08/2016 đến 06/09/2016
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 24/08/2016 đến 30/08/2016 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 24/08/2016 đến 30/08/2016
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 17/08/2016 đến 23/08/2016 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 17/08/2016 đến 23/08/2016
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 13/07/2016 đến 19/07/2016 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 13/07/2016 đến 19/07/2016
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 06/07/2016 đến 12/07/2016 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 06/07/2016 đến 12/07/2016
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 29/06/2016 đến 05/07/2016 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 29/06/2016 đến 05/07/2016
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 22/06/2016 đến 28/06/2016 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 22/06/2016 đến 28/06/2016