Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 6/5/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 6/5/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 6/5/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 6/5/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 6/5/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 6/5/2011
Thông báo tính hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 11/5 đến ngày 17/5/2011 Thông báo tính hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 11/5 đến ngày 17/5/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 4/5/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 4/5/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 28/4/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 28/4/2011
Thông báo tính hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2011 Thông báo tính hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 26/4/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 26/4/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 26/4/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 26/4/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 25/4/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 25/4/2011