Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 1/6/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 1/6/2011.
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 30/5/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 30/5/2011.
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 28/5/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 28/5/2011.
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 25/05 đến ngày 31/05/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 25/05 đến ngày 31/05/2011
Thong bao lich gian doan dien dot xuat trong ngay 18/5/2011 Thong bao lich gian doan dien dot xuat trong ngay 18/5/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 18/05 đến ngày 24/05/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 18/05 đến ngày 24/05/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 9/5/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 9/5/2011.
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 9/5/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 9/5/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 9/5/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 9/5/2011