Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 15/6 đến ngày 28/6/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 15/6 đến ngày 28/6/2011
thông báo mất điện đột xuất Vina ngày 15/6/2011 thông báo mất điện đột xuất Vina ngày 15/6/2011.
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2011
thông báo mất điện đột xuất Hưng Đạo ngày 9/6/2011 thông báo mất điện đột xuất Hưng Đạo ngày 9/6/2011.
thông báo mất điện đột xuất Vina ngày 6/6/2011 thông báo mất điện đột xuất Vina ngày 6/6/2011.
thông báo mất điện đột xuất Vina ngày 5/6/2011 thông báo mất điện đột xuất Vina ngày 5/6/2011.
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 3/6/2011 thông báo mất điện đột xuất trong ngày 3/6/2011.
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 8/6 đến ngày 14/6/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 8/6 đến ngày 14/6/2011