Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 26/10/2011. thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 26/10/2011.
Thông báo tình hình cắt điện công tác theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 02/11 đến ngày 08/11/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 02/11 đến ngày 08/11/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 19/10/2011. thông báo mất điện đột xuất trong ngày 19/10/2011.
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 18/10/2011. thông báo mất điện đột xuất trong ngày 18/10/2011.
Thông báo tình hình cắt điện công tác theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 11/10 đến ngày 18/10/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 11/10 đến ngày 18/10/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2011
thông báo mất điện đột xuất trong ngày 26/9/2011. thông báo mất điện đột xuất trong ngày 26/9/2011.
Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 28/9 đến ngày 04/10/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 28/9 đến ngày 04/10/2011