Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 07/12/2011 đến ngày 13/12/2011 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 07/12/2011 đến ngày 13/12/2011
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 30/11/2011 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 30/11/2011 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 30/11/2011 đến ngày 06/12/2011 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 30/11/2011 đến ngày 06/12/2011
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 23/11/2011 đến ngày 29/11/2011 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 23/11/2011 đến ngày 29/11/2011
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 13/11/2011 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 13/11/2011 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 12/11/2011 trên địa bàn quận Tân Phú “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 12/11/2011 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 16/11/2011 đến ngày 22/11/2011 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Tân Phú từ ngày 16/11/2011 đến ngày 22/11/2011
Thông báo tình hình cắt điện công tác theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 09/11 đến ngày 15/11/2011 Thông báo tình hình cắt điện công tác theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú tuần lễ từ ngày 09/11 đến ngày 15/11/2011
thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 1/11/2011. thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 1/11/2011.
thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 28/10/2011. thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 28/10/2011.