Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 3/1/2012 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 3/1/2012 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2012 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2012
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 26/12/2011 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 26/12/2011 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 26/12/2011 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 26/12/2011 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 28/12 đến ngày 03/01/2011 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 28/12 đến ngày 03/01/2011
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 21/12 đến ngày 27/12/2011 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 21/12 đến ngày 27/12/2011
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 11/12/2011 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 11/12/2011 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 9/12/2011 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 9/12/2011 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 8/12/2011 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 8/12/2011 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 14/12 đến ngày 20/12/2011 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 14/12 đến ngày 20/12/2011