Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Phú - Công ty Điện lực Tân Phú
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 22/02 đến ngày 28/02/2012 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 22/02 đến ngày 28/02/2012
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 15/02 đến ngày 21/02/2012 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 15/02 đến ngày 21/02/2012
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 6/2/2012 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 6/2/2012 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 08/02 đến ngày 14/02/2012 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 08/02 đến ngày 14/02/2012
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 2/2/2012 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 2/2/2012 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 31/1/2012 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 31/1/2012 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 12/1/2012 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 12/1/2012 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 18/01 đến ngày 24/01/2012 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 18/01 đến ngày 24/01/2012
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 8/1/2012 trên địa bàn quận Tân Phú” “ Công ty Điện lực Tân Phú trân trọng thông báo: Trong ngày 8/1/2012 Trên địa bàn quận Tân Phú đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm.”
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 11/01 đến ngày 17/01/2012 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Q. Tân Phú từ ngày 11/01 đến ngày 17/01/2012