Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Tân Bình - Công ty Điện lực Tân Bình
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 07/10 đến 13/10/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 07/10 đến 13/10/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 30/09 đến 06/10/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 30/09 đến 06/10/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 23/09 đến 29/09/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 23/09 đến 29/09/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 16/09 đến 22/09/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 16/09 đến 22/09/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 09/09 đến 15/09/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 09/09 đến 15/09/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 03/09 đến 08/09/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 03/09 đến 08/09/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 19/08 đến 25/08/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 19/08 đến 25/08/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 12/08 đến 18/08/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 12/08 đến 18/08/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 29/07 đến 04/08/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 29/07 đến 04/08/2020
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 22/07 đến 28/07/2020 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 22/07 đến 28/07/2020