Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận 10, quận 11 - Công ty Điện lực Phú Thọ
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 12/08/2020 đến ngày 18/8/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 12/08/2020 đến 18/08/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 29/07/2020 đến ngày 4/8/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 29/07/2020 đến 04/08/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 22/07/2020 đến ngày 28/07/2020.” “ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 22/07/2020 đến ngày 28/07/2020.”
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 09/01/2018 trên địa bàn Quận 10,11” Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong ngày 09/01/2018 trên địa bàn Quận 10,11 đã tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng,“ không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 22/12/2017 trên địa bàn Quận 10,11 Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong ngày 22/12/2017 trên địa bàn Quận 10,11 đã tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng,“ không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 2,5/01/2015 trên địa bàn Quận 10,11” “Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong ngày 2,5/01/2015 trên địa bàn Quận 10,11 đã tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 7/01/2015 đến ngày 13/01/2015.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 7/01/2015 đến 13/01/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 26/12/2014 trên địa bàn Quận 10,11” “Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong ngày 26/12/2014 trên địa bàn Quận 10,11 đã tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 26/12/2014 trên địa bàn Quận 10,11” “Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong ngày 26/12/2014 trên địa bàn Quận 10,11 đã tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 26/12/2014 trên địa bàn Quận 10,11” “Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong ngày 26/12/2014 trên địa bàn Quận 10,11 đã tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”