Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận 10, quận 11 - Công ty Điện lực Phú Thọ
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 21/10/2020 đến ngày 27/10/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/10/2020 đến 27/10/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“Thông báo tạm hoãn cung cấp điện ngày 20/10/2020 trên địa bàn Quận 10,11” “Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong ngày 20/10/2020 trên địa bàn quận 10,11 đã tạm hoãn cung cấp điện. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 14/10/2020 đến ngày 20/10/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 14/10/2020 đến 20/10/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 7/10/2020 đến ngày 13/10/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 7/10/2020 đến 13/10/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 30/9/2020 đến ngày 6/10/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 30/9/2020 đến 6/10/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 23/9/2020 đến ngày 29/9/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/9/2020 đến 29/9/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 16/9/2020 đến ngày 22/9/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/9/2020 đến 22/9/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 9/9/2020 đến ngày 15/9/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 9/9/2020 đến 15/9/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 02/09/2020 đến ngày 08/9/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 02/9/2020 đến 08/9/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 19/08/2020 đến ngày 25/8/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 19/08/2020 đến 25/08/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.