Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận 10, quận 11 - Công ty Điện lực Phú Thọ
“Thông báo tạm ngưng Cắt Điện Kế Hoạch ngày 18,21,22/6/2021 trên địa bàn Quận 10,11” “Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: -Trong ngày 18,21,22/6/2021 trên địa bàn quận 10,11 tạm ngưng Cắt Điện Kế Hoạch một số đường dây trung thế và trạm hạ thế. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 16/6/2021 đến ngày 22/6/2021.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/6/2021 đến 22/6/2021, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 24/02/2021 đến ngày 02/03/2021.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/02/2021 đến 02/03/2021, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 24/02/2021 đến ngày 02/03/2021.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/02/2021 đến 02/03/2021, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 17/02/2021 đến ngày 23/02/2021.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/02/2021 đến 23/02/2021, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 20/01/2021 đến ngày 26/01/2021.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 20/01/2021 đến 26/01/2021, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 18/11/2020 đến ngày 24/11/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 18/11/2020 đến 24/11/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 11/11/2020 đến ngày 17/11/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 11/11/2020 đến 17/11/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 03/11/2020 đến ngày 10/11/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/11/2020 đến 10/11/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 28/10/2020 đến ngày 03/11/2020.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/10/2020 đến 03/11/2020, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.