Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Gò Vấp - Công ty Điện lực Gò Vấp
"Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 03/08/2016 đến 09/08/2016" "Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 03/08/2016 đến 09/08/2016", Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 07/01/2015 đến 13/01/2015 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 07/01/2015 đến 13/01/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 31/12/2014 đến 06/01/2014 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 31/12/2014 đến 06/01/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 24/12/2014 đến 30/12/2014 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 24/12/2014 đến 30/12/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 17/12/2014 đến 23/12/2014 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 17/12/2014 đến 23/12/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 10/12/2014 đến 16/12/2014 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 10/12/2014 đến 16/12/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện".
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 03/12/2014 đến 09/12/2014 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 03/12/2014 đến 09/12/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện".
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 26/11/2014 đến 02/12/2014 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 26/11/2014 đến 02/12/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện".
Thông báo tình hình mất điện đột xuất ngày Thứ năm 13/11/2014 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo tình hình mất điện đột xuất do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước đến Quý Khách Hàng. Quý Khách Hàng so sánh mã số đường dây với 4 số đầu của danh số ghi trên hóa đơn tiền điện để biết khu vực mất điện.
Thông báo tình hình mất điện đột xuất ngày thứ ba 11/11/2014 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo tình hình mất điện đột xuất do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước đến Quý Khách Hàng. Quý Khách Hàng so sánh mã số đường dây với 4 số đầu của danh số ghi trên hóa đơn tiền điện để biết khu vực mất điện