Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Bình Thạnh, Phú Nhuận - Công ty Điện lực Gia Định
Thông báo hoãn cắt điện trong ngày 13/6/2016 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận. Công ty Điện lực Gia Định trân trọng thông báo: hoãn cắt điện trong ngày 13/6/2016 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận được hoãn không cắt điện do kế hoạch công tác có thay đổi đột xuất.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 15/06/2016 đến ngày 21/06/2016 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/06/2016 đến ngày 21/06/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 08/6/2016 đến ngày 14/6/2016 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 08/6/2016 đến ngày 14/6/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo hoãn cắt điện trong ngày 04/6/2016 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận. Công ty Điện lực Gia Định trân trọng thông báo: hoãn cắt điện trong ngày 04/6/2016 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận được hoãn không cắt điện do kế hoạch công tác có thay đổi đột xuất.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất trong ngày 30/5/2016 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận Công ty Điện lực Gia Định trân trọng thông báo: trong ngày 30/5/2016 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong quý khách hàng thông cảm.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 01/06/2016 đến ngày 07/06/2016 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 01/06/2016 đến ngày 07/06/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 25/05/2016 đến ngày 31/05/2016 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 25/05/2016 đến ngày 31/05/2016, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo hoãn cắt điện trong ngày 17/05/2016 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận Công ty Điện lực Gia Định trân trọng thông báo: hoãn cắt điện trong ngày 17/05/2016 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận được hoãn không cắt điện do kế hoạch công tác có thay đổi đột xuất.
Thông báo hoãn cắt điện trong các ngày 19, 20 và 23/5/2016 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận Công ty Điện lực Gia Định trân trọng thông báo: hoãn cắt điện trong các ngày 19, 20 và 23/5/2016 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận được hoãn không cắt điện do kế hoạch công tác có thay đổi đột xuất.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch đột xuất trong ngày 12/05/2016 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận Công ty Điện lực Gia Định trân trọng thông báo: trong ngày 12/05/2016 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong quý khách hàng thông cảm.