Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Bình Thạnh, Phú Nhuận - Công ty Điện lực Gia Định
Thông báo hoãn mất điện ngày 24/01/2014. Thông báo hoãn mất điện ngày 24/01/2014.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 12/02/2014 đến ngày 18/02/2014 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 12/02/2014 đến ngày 18/02/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 22/01/2014 đến ngày 28/01/2014 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 22/01/2014 đến ngày 28/01/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
“Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 11/1/2014 trên địa bàn quận 10, 11” “Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong ngày 11/1/2014 trên địa bàn quận 10, 11 đã tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Qúy Khách hàng thông cảm”
-14 den 14-01-14.doc Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 15/01/2014 đến ngày 21/01/2014 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/01/2014 đến ngày 21/01/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch bổ sung lần 01trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 08/01/2014 đến ngày 14/01/2014 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 08/01/2014 đến ngày 14/01/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch bổ sung lần 01 trên địa bàn khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 08/01/2014 đến ngày 14/01/2014 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 08/01/2014 đến ngày 14/01/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 01/01/2014 đến ngày 07/01/2014 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 01/01/2014 đến ngày 07/01/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch đột xuất trong ngày 24/12/2013 và 25/12/2013 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận Công ty Điện lực Gia Định trân trọng thông báo: trong ngày 24/12/2013 và 25/12/2013 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong quý khách hàng thông cảm.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất trong ngày 19/12/2013 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận Công ty Điện lực Gia Định trân trọng thông báo: trong ngày 19/12/2013 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong quý khách hàng thông cảm.