Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Bình Thạnh, Phú Nhuận - Công ty Điện lực Gia Định
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 02/04/2014 đến ngày 08/04/2014 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 02/04/2014 đến ngày 08/04/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 01/04/2014 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận Công ty Điện lực Gia Định trân trọng thông báo: trong ngày 01/04/2014 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận đã tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong quí khách hàng thông cảm.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 26/03/2014 đến ngày 01/4/2014. Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 26/03/2014 đến ngày 01/04/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 12/03/2014 đến ngày 18/03/2014. Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 12/03/2014 đến ngày 18/03/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 19/03/2014 đến ngày 25/03/2014. Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 19/03/2014 đến ngày 25/03/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo Hoãn mát điện ngày 25 tháng 03 năm 2014 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận. Công ty Điện lực Gia Định trân trọng thông báo: lịch cắt điện trong ngày 25/03/2014 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận được hoãn không cắt điện một số đường dây và trạm do kế hoạch công tác có thay đổi đột xuất.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 05/03/2014 đến ngày 11/03/2014 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 05/03/2014 đến ngày 11/03/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 26/02/2014 đến ngày 04/03/2014 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 26/02/2014 đến ngày 04/03/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 19/02/2014 đến ngày 25/02/2014 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 19/02/2014 đến ngày 25/02/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất trong ngày 27/01/2014 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận Công ty Điện lực Gia Định trân trọng thông báo: trong ngày 27/01/2014 trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số trạm hạ thế. Kính mong quý khách hàng thông cảm.