Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận 5, quận 8 - Công ty Điện lực Chợ Lớn
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận 5, Quận 8 từ ngày 23/09/2015 đến ngày 29/09/2015 Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/09/2015 đến ngày 29/09/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 5, Quận 8 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận 5, Quận 8 từ ngày 16/09/2015 đến ngày 22/09/2015 Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/09/2015 đến ngày 22/09/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 5, Quận 8 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện