Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 12 - Công ty Điện lực An Phú Đông
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 36-2015 từ ngày 02/09/15 đến ngày 08/09/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 02/09/2015 đến ngày 08/09/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 35-2015 từ ngày 26/08/15 đến ngày 01/09/15 Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 26/08/2015 đến ngày 01/09/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 34-2015 từ ngày 19/08/15 đến ngày 25/08/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 19/08/2015 đến ngày 25/08/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 33-2015 từ ngày 12/08/15 đến ngày 18/08/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 12/08/2015 đến ngày 18/08/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 32-2015 từ ngày 05/08/15 đến ngày 11/08/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 05/08/2015 đến ngày 11/08/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 31-2015 từ ngày 29/07/15 đến ngày 04/08/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 29/07/2015 đến ngày 04/08/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 30-2015 từ ngày 22/07/15 đến ngày 28/07/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 22/07/2015 đến ngày 28/07/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 29-2015 từ ngày 15/07/15 đến ngày 21/07/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/07/2015 đến ngày 21/07/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 28-2015 từ ngày 08/07/15 đến ngày 14/07/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 08/07/2015 đến ngày 14/07/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Quận 12 tuần 27-2015 từ ngày 01/07/15 đến ngày 07/07/15. Công ty Điện lực An Phú Đông trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 01/07/2015 đến ngày 07/07/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên một số khu vực Quận 12 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.