Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 28/11/2018 đến 04/12/2018. Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 28/11/2018 đến 04/12/2018
Thông báo kế hoạch tạm ngưng cung cấp điện tuần lễ từ 14/11/2018 đến 20/11/2018 Thông báo kế hoạch tạm ngưng cung cấp điện tuần lễ từ 14/11/2018 đến 20/11/2018
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 07/11/2018 đến ngày 13/11/2018. Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 07/11/2018 đến ngày 13/11/2018
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 31/10/2018 đến ngày 01/11/2018 THỨ TƯ, NGÀY 31/10/18: V19AS231D, V19AS232D, V19AS026C, V19AS027C, M19CS064D: Từ 08g00 đến 12g00 gồm một phần các ấp: Ấp Xóm Chùa, Ấp Tây, Xóm Huế, xã Tân An Hội; một phần khu phố: Khu phố 5, Thị Trấn Củ Chi; một phần các ấp: Ấp 1, Ấp 2, Ấp 2A, xã Bình Mỹ. V19NS046D: Từ 13g30 đến 16g30 gồm một phần Ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội. THỨ NĂM, NGÀY 01/11/18: V19AS202D, M19GS024D: Từ 08g00 đến 12g00 gồm một phần Ấp Xóm Chùa, xã Tân An Hội; gồm một phần các khu phố: Khu Phố 2, Khu Phố 5, Thị Trấn Củ Chi; gồm một phần các ấp: Ấp 3, Ấp 5, xã Hòa Phú. V19AS653D: Từ 13g30 đến 16g30 gồm một phần các ấp: Ấp Bàu Tre 1, Bàu Tre 2, xã Tân An Hội THỨ SÁU, NGÀY 02/11/18: K19AS768H, K19AS982D, M19CS178D, F39BS033D: Từ 08g00 đến 12g00 gồm một phần ấp: Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông; gồm một phần các ấp: Ấp 1, Ấp 2, Ấp 2A, Ấp 3, xã Hòa Phú; gồm một phần các ấp Bàu Điều, Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh. F39BS055D: Từ 13g30 đến 16g30 gồm một phần Ấp Trung Hưng, xã Trung Lập Thượng. THỨ HAI, NGÀY 05/11/18: F39AS532C, M19DS369D: Từ 08g00 đến 12g00 gồm một phần các ấp: Mũi Côn, Mũi Côn Đại, Mũi Côn Tiểu xã Phước Hiệp; một phần ấp Ấp 11A, xã Tân Thạnh Đông. V19LS060D: Từ 13g30 đến 16g30 gồm một phần các Ấp Tân Định, Tân Tiến, xã Tân Thông Hội. THỨ BA, NGÀY 06/11/18: V19LS088D, V19LS035D: Từ 08g00 đến 12g00 gồm một phần các khu phố: Khu Phố 4, Khu Phố 5, Khu Phố 6, Thị Trấn Củ Chi; gồm một phần Ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội. V19JS255D: Từ 13g30 đến 16g30 gồm một phần các Ấp Chánh, Ấp Trung, Ấp Tiền, xã Tân Thông Hội
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 10/10/2018 đến ngày 16/10/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 10/10/2018 đến ngày 16/10/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 03/10/2018 đến ngày 09/10/2018 Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/10/2018 đến ngày 09/10/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 26/9/2018 đến ngày 02/10/2018. Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 26/9/2018 đến ngày 02/10/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.