Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Lịch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ ngày 27/3/2019 đến ngày 02/4/2019 Kế hoạch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ 27/3/2019 đến 02/4/2019
Lịch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ ngày 20/03/2019 đến ngày 26/03/2019 Kế hoạch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ 20/3/2019 đến 26/3/2019
Lịch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ ngày 13/03/2019 đến ngày 19/03/2019 Kế hoạch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ 13/3/2019 đến 19/3/2019
Lịch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ ngày 06/03/2019 đến ngày 12/03/2019 Lịch tạm ngưng cung cấp điện Công ty Điện lực Củ Chi từ 06/03/2019 đến 12/03/2019
Lịch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ ngày 27/02/2019 đến ngày 05/03/2019 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi từ ngày 27/02/2019 đến 05/03/2019
Lịch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ ngày 20/02/2019 đến ngày 26/02/2019 THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC HUYỆN CỦ CHI
Lịch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ ngày 30/01/2019 đến 01/02/2019 Lịch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ ngày 30/01/2019 đến 01/02/2019
Lịch cắt điện tuần 03 từ ngày 16/01/2019 đến ngày 22/01/2019 THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC HUYỆN CỦ CHI