Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 21/8/2019 đến ngày 27/8/2019 Trong thời gian từ ngày 21/08/2018 đến ngày 27/08/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 14/8/2019 đến ngày 20/8/2019 Trong thời gian từ ngày 14/08/2018 đến ngày 20/08/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 7/8/2019 đến ngày 13/8/2019 Trong thời gian từ ngày 07/08/2018 đến ngày 13/08/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 31/7/2019 đến ngày 06/8/2019 Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 31/7/2019 đến ngày 06/8/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 24/7/2019 đến ngày 30/7/2019 Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/7/2019 đến ngày 30/7/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 17/7/2019 đến ngày 23/7/2019 Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/7/2019 đến ngày 23/7/2019, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Kế hoạch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ 03 tháng 7 năm 2019 đến 09 tháng 7 năm 2019 Lịch cắt Công ty Điện lực Củ Chi từ 03/7/2019 đến 09/7/2019
Kế hoạch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ 26 tháng 6 năm 2019 đến 02 tháng 7 năm 2019 Lịch cắt Công ty Điện lực Củ Chi từ 26/6/2019 đến 02/7/2019
Kế hoạch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ 17 tháng 6 năm 2019 đến 20 tháng 6 năm 2019 Lịch cắt Công ty Điện lực Củ Chi từ 17/6/2019 đến 20/6/2019
Lịch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ ngày 17/4/2019 đến ngày 23/4/2019 Kế hoạch cắt điện Công ty Điện lực Củ Chi từ 17/4/2019 đến 23/4/20103