Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 20/03/2013 đến ngày 26/03/2013 Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 20/03/2013 đến ngày 26/03/2013, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 13/03/2013 đến ngày 19/03/2013 Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 13/03/2013 đến ngày 19/03/2013, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ ngày 06/03/2013 đến ngày 12/03/2013 Công ty Điện lực Củ Chi trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 06/03/2013 đến ngày 12/03/2013, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Củ Chi để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện