Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 21/12/2022 đến 27/12/2022 Cắt điện khu vực các xã Tân Thạnh Đông, Tân An Hội, Hòa Phú, Bình Mỹ huyện Củ Chi
Thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 14/12/2022 đến 20/12/2022 Cắt điện khu vực các xã Tân Phú Trung, Trung Lập Hạ, Tân Thạnh Đông, Tân An Hội, Hòa Phú huyện Củ Chi
Thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 09/11/2022 đến 15/11/2022 Thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 09/11/2022 đến 15/11/2022
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 19/10 đến 25/10/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 19/10 đến 25/10/2022
Thông báo cắt điện theo kế hoạch từ 05/10 đến 11/10/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch từ 05/10 đến 11/10/2022
Thông báo cắt điện theo kế hoạch từ 28/09 đến 04/10/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch từ 28/09 đến 04/10/2022
Thông báo cắt điện theo kế hoạch từ 21/09 đến 27/9/2022 Thông báo cắt điện theo kế hoạch từ 21/09 đến 27/9/2022