Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 23/06/2021 đến 29/06/2021 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 23/06/2021 đến 29/06/2021
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 07/04/2021 đến 13/04/2021 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 07/04/2021 đến 13/04/2021
Kế hoạch cắt điện từ 31/03/2021 đến 06/04/2021 Công ty Điện lực Củ Chi Kế hoạch cắt điện từ 31/03/2021 đến 06/04/2021 Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 24/03/2021 đến 30/03/2021 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 24/03/2021 đến 30/03/2021
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC HUYỆN CỦ CHI TỪ NGÀY 10-03-2021 ĐẾN NGÀY 16-03-2021 Công ty Điện lực Củ Chi xin trân trọng thông báo: trong thời gian từ ngày 10/03/2021 đến 16/03/2021
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 20/01/2021 đến 26/01/2021 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Củ Chi từ 20/01/2021 đến 26/01/2021