Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn huyện Hóc Môn - Công ty Điện lực Hóc Môn
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 20/05/2020 đến 26/05/2020 Kế hoạch cắt điện từ 20/05/2020 đến 26/05/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 13/05/2020 đến 19/05/2020 Kế hoạch cắt điện từ 13/05/2020 đến 19/05/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 06/05/2020 đến 12/05/2020 Kế hoạch cắt điện từ 06/05/2020 đến 12/05/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 29/04/2020 đến 05/05/2020 Kế hoạch cắt điện từ 29/04/2020 đến 05/05/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 01/04/2020 đến 07/04/2020 Kế hoạch cắt điện từ 01/04/2020 đến 07/04/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 25/03/2020 đến 31/03/2020 Kế hoạch cắt điện từ 25/03/2020 đến 31/03/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 18/03/2020 đến 24/03/2020 Kế hoạch cắt điện từ 18/03/2020 đến 24/03/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 11/03/2020 đến 17/03/2020 Kế hoạch cắt điện từ 11/03/2020 đến 17/03/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 04/03/2020 đến 10/03/2020 Kế hoạch cắt điện từ 04/03/2020 đến 10/03/2020
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 26/02/2020 đến 03/03/2020 Kế hoạch cắt điện từ 26/02/2020 đến 03/03/2020