Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận 2, quận 9 - Công ty Điện lực Thủ Thiêm