Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận Thủ Đức - Công ty Điện lực Thủ Đức
THÔNG BÁO LỊCH CẮT ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC TỪ NGÀY 05/04/2011 ĐẾN NGÀY 10/05/2011 Công ty Điện Lực Thủ Đức trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Thủ Đức từ 05/04/11 đến 10/05/2011
Báo cáo mất điện đột xuất ngày 26/04/2011 Công ty Điện lực Thủ Đức báo cáo tình hình mất điện đột xuất ngày 26/04/2011_ca 2
THÔNG BÁO LỊCH CẮT ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC TỪ NGÀY 27/04/2011 ĐẾN NGÀY 03/05/2011 Công ty Điện Lực Thủ Đức trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Thủ Đức từ 27/04/11 đến 03/05/2011
Báo cáo mất điện đột xuất ngày 19/04/2011 Công ty Điện lực Thủ Đức báo cáo tình hình mất điện đột xuất ngày 19/04/2011_ca 2
THÔNG BÁO LỊCH CẮT ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC TỪ NGÀY 20/04/2011 ĐẾN NGÀY 26/04/2011 Công ty Điện Lực Thủ Đức trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Thủ Đức từ 20/04/11 đến 26/04/2011
Báo cáo mất điện đột xuất ngày 13/04/2011 Công ty Điện lực Thủ Đức báo cáo tình hình mất điện đột xuất ngày 13/04/2011_ca 1
THÔNG BÁO LỊCH CẮT ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC TỪ NGÀY 13/04/2011 ĐẾN NGÀY 19/04/2011 Công ty Điện Lực Thủ Đức trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Thủ Đức từ 13/04/11 đến 19/04/2011
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 06/04/11 đến 12/04/2011 Công ty Điện Lực Thủ Đức trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Thủ Đức từ 06/04/11 đến 12/04/2011