Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn quận 4, quận 7 - Công ty Điện lực Tân Thuận
Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 05/09/2018 đến 11/09/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 05/09/2018 đến 11/09/2018
Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 28/03/2018 đến 03/04/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 28/03/2018 đến 03/04/2018
Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 21/03/2018 đến 27/03/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 21/03/2018 đến 27/03/2018
Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 14/03/2018 đến 20/03/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 14/03/2018 đến 20/03/2018
Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 28/02/2018 đến 06/03/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 28/02/2018 đến 06/03/2018
Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 31/01/2018 đến 06/02/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 31/01/2018 đến 06/02/2018
Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 24/01/2018 đến 30/01/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 24/01/2018 đến 30/01/2018
Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 17/01/2018 đến 23/01/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 17/01/2018 đến 23/01/2018
Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 10/01/2018 đến 16/01/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 10/01/2018 đến 16/01/2018
Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 29/11/2017 đến 05/12/2017 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 29/11/2017 đến 05/12/2017