Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 1, Quận 3 - Công ty Điện lực Sài Gòn
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 02/2/2016 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện khẩn cấp ngày 02/2/2016 trên địa bàn Quận 1, Quận 3

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 10/5/2015 trên địa bàn Q1, Q3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện đột xuất ngày 10/5/2015 trên địa bàn Q1, Q3

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 06/5/2015 đến 12/5/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 06/5/2015 đến 12/5/2015 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Địa bàn quận 5, quận 8 - Công ty Điện lực Chợ Lớn
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận 5, Quận 8 từ ngày 23/09/2015 đến ngày 29/09/2015 Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 23/09/2015 đến ngày 29/09/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 5, Quận 8 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận 5, Quận 8 từ ngày 16/09/2015 đến ngày 22/09/2015 Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 16/09/2015 đến ngày 22/09/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 5, Quận 8 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 07/01/2015 đến ngày 13/01/2015 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 07/01/2015 đến ngày 13/01/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Địa bàn quận Gò Vấp - Công ty Điện lực Gò Vấp
"Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 03/08/2016 đến 09/08/2016" "Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 03/08/2016 đến 09/08/2016", Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 07/01/2015 đến 13/01/2015 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 07/01/2015 đến 13/01/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 31/12/2014 đến 06/01/2014 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 31/12/2014 đến 06/01/2014, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"
Địa bàn quận 10, quận 11 - Công ty Điện lực Phú Thọ
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 08/03/2023 đến ngày 14/03/2023.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 08/03/2023 đến 14/03/2023, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.

“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 22/02/2023 đến 28/02/2023, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.

“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 28/12/2022 đến ngày 03/01/2023.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/12/2022 đến 03/01/2023, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
Địa bàn quận Tân Bình - Công ty Điện lực Tân Bình
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 03/10/2018 đến ngày 09/10/2018 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 03/10/2018 đến ngày 09/10/2018

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 26/09/2018 đến ngày 02/10/2018 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 26/09/2018 đến ngày 02/10/2018

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 12/9/2018 đến ngày 18/9/2018 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 12/9/2018 đến ngày 18/9/2018
Địa bàn quận 6, quận Bình Tân - Công ty Điện lực Bình Phú
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 05/01/2022 đến 11/01/2022 Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 05/01/2022 đến 11/01/2022

Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 15/12/2021 đến 21/12/2021 Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 15/12/2021 đến 21/12/2021

Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 01/12/2021 đến 07/12/2021 Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 01/12/2021 đến 07/12/2021
Địa bàn huyện Bình Chánh - Công ty Điện lực Bình Chánh
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 07/01/2015 đến ngày 13/01/2015. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 07/01/2015 đến ngày 13/01/2015. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp ngày 30/12/2014 trên địa bàn huyện Bình Chánh. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong ngày 30/12/2014, trên địa bàn huyện Bình Chánh đã tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Quý Khách hàng thông cảm.

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp ngày 29/12/2014 trên địa bàn huyện Bình Chánh. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong ngày 29/12/2014, trên địa bàn huyện Bình Chánh đã tạm ngừng cung cấp điện khẩn cấp một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước. Kính mong Quý Khách hàng thông cảm.
Địa bàn quận 4, quận 7 - Công ty Điện lực Tân Thuận
Thông báo mất điện theo kế hoạch Quận 4 & Quận 7 tuần lễ từ ngày 14/01/2015 đến ngày 20/01/2015 Cty Điện lực Tân Thuận thông báo mất điện theo kế hoạch tuần lễ từ ngày 14/01/2015 đến ngày 20/01/2015

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 07/01/2015 đến 13/01/2015 Công ty Điện lực Tân Thuận trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 4 & Quận 7 từ ngày 07/01/2015 đến 13/01/2015

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch từ 31/12/2014 đến 06/01/2015 Công ty Điện lực Tân Thuận trân trọng thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 4 & Quận 7 từ ngày 31/12/2014 đến 06/01/2015
Địa bàn quận Thủ Đức - Công ty Điện lực Thủ Đức
Công ty Điện Lực Thủ Đức trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 05/04/2023 đến ngày 11/04/2023, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực thành phố Thủ Đức để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"" Thông báo kế hoạch cắt điện công tác trên địa bàn thành phố Thủ Đức từ ngày 05/04/2023 đến ngày 11/04/2023

Công ty Điện Lực Thủ Đức trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 29/03/2023 đến ngày 04/04/2023, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực thành phố Thủ Đức để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"" Thông báo kế hoạch cắt điện công tác trên địa bàn thành phố Thủ Đức từ ngày 29/03/2023 đến ngày 04/04/2023

Công ty Điện Lực Thủ Đức trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực thành phố Thủ Đức để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện"" Thông báo kế hoạch cắt điện công tác trên địa bàn thành phố Thủ Đức từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023
Địa bàn huyện Hóc Môn - Công ty Điện lực Hóc Môn
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 30/03/2022 đến 05/04/2022 Kế hoạch cắt điện từ 30/03/2022 đến 05/04/2022

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 23/03/2022 đến 29/03/2022 Kế hoạch cắt điện từ 23/03/2022 đến 29/03/2022

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 02/03/2022 đến 08/03/2022 Kế hoạch cắt điện từ 02/03/2022 đến 08/03/2022
Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 12/4/2023 đến 19/4/2023 Cắt điện khu vực xã Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An huyện Củ Chi

Thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 04/4/2023 đến 11/4/2023 Cắt điện khu vực thị trấn Củ Chi

Thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 29/3/2023 đến 04/4/2023 Cắt điện khu vực các xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Tân An Hội, Tân Thạnh Đông, Hòa Phú và TTCC huyện Củ Chi