Lịch Tạm Ngưng Cung Cấp Điện

Địa bàn Quận 1, Quận 3 - Công ty Điện lực Sài Gòn
Thông báo tạm ngưng cung cấp điện do sự cố ngày 07/6/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện do sự cố ngày 07/6/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 21/3/2018 đến 27/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 21/3/2018 đến 27/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3

+ NGÀY 22/3/2018: - S29J, S29L một phần phường Tân Định – Quận 1, một phần phường 12, 13, 14 – Quận 3 dự kiến từ 09g00 đến 13g00 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện kế hoạch từ 21/3/2018 đến 27/3/2018 trên địa bàn Quận 1, Quận 3
Địa bàn quận 5, quận 8 - Công ty Điện lực Chợ Lớn
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận 5, Quận 8 từ ngày 15/08/2018 đến ngày 21/08/2018 Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 15/08/2018 đến ngày 21/08/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 5, Quận 8 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận 5, Quận 8 từ ngày 06/06/2018 đến ngày 12/06/2018 Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 06/06/2018 đến ngày 12/06/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 5, Quận 8 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận 5, Quận 8 từ ngày 07/03/2018 đến ngày 13/03/2018 Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 07/03/2018 đến ngày 13/03/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 5, Quận 8 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Địa bàn quận Bình Thạnh, Phú Nhuận - Công ty Điện lực Gia Định
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 28/03/2018 đến ngày 03/04/2018 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 28/03/2018 đến ngày 03/04/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 21/03/2018 đến ngày 27/03/2018 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 21/03/2018 đến ngày 27/03/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận từ ngày 14/03/2018 đến ngày 20/03/2018 Công ty Điện Lực Gia Định trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 14/03/2018 đến ngày 20/03/2018, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Địa bàn quận Gò Vấp - Công ty Điện lực Gò Vấp
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 31/03/2021 đến 06/04/2021 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 31/03/2021 đến 06/04/2021, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 24/03/2021 đến 30/03/20 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 24/03/2021 đến 30/03/2021, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận Gò Vấp từ 03/03/2021 đến 09/03/2021 Công ty Điện lực Gò Vấp trân trọng thông báo: trong thời gian từ 03/03/2021 đến 09/03/2021, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận Gò Vấp để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện
Địa bàn quận 10, quận 11 - Công ty Điện lực Phú Thọ
“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 24/02/2021 đến ngày 02/03/2021.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/02/2021 đến 02/03/2021, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.

“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 24/02/2021 đến ngày 02/03/2021.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/02/2021 đến 02/03/2021, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.

“ Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn quận 10,11 từ ngày 17/02/2021 đến ngày 23/02/2021.” “ Công ty Điện lực Phú Thọ trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/02/2021 đến 23/02/2021, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực quận 10,11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện”.
Địa bàn quận Tân Bình - Công ty Điện lực Tân Bình
Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 31/03 đến 06/04/2021 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 31/03 đến 06/04/2021

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 24/03 đến 30/03/2021 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 24/03 đến 30/03/2021

Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 17/03 đến 23/03/2021 Thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện trên địa bàn Quận Tân Bình từ ngày 17/03 đến 23/03/2021
Địa bàn quận 6, quận Bình Tân - Công ty Điện lực Bình Phú
Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 31/03/2021 đến 06/04/2021 Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 31/03/2021 đến 06/04/2021

Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 24/03/2021 đến 30/03/2021 Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 24/03/2021 đến 30/03/2021

Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 17/03/2021 đến 23/03/2021 Công ty Điện lực Bình Phú trân trọng thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tuần lễ từ 17/03/2021 đến 23/03/2021
Địa bàn huyện Bình Chánh - Công ty Điện lực Bình Chánh
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 24/02/2021 đến 02/03/2021 Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 24/02/2021 đến 02/03/2021. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 17/02/2021 đến 23/02/2021 Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 17/02/2021 đến 23/02/2021. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn huyện Bình Chánh từ ngày 03/02/2021 đến 09/02/2021. Công ty Điện lực Bình Chánh xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/02/2021 đến 09/02/2021. Công ty sẽ tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Bình Chánh để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.
Địa bàn quận 4, quận 7 - Công ty Điện lực Tân Thuận
Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 05/09/2018 đến 11/09/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 05/09/2018 đến 11/09/2018

Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 28/03/2018 đến 03/04/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 28/03/2018 đến 03/04/2018

Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 21/03/2018 đến 27/03/2018 Thông báo mất điện Quận 4, Quận 7 tuần từ 21/03/2018 đến 27/03/2018
Địa bàn quận Thủ Đức - Công ty Điện lực Thủ Đức
Địa bàn huyện Hóc Môn - Công ty Điện lực Hóc Môn
Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 03/04/2021 đến 13/04/2021 Kế hoạch cắt điện từ 03/04/2021 đến 13/04/2021

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 24/03/2021 đến 30/03/2021 Kế hoạch cắt điện từ 24/03/2021 đến 30/03/2021

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 17/03/2021 đến 23/03/2021 Kế hoạch cắt điện từ 17/03/2021 đến 23/03/2021
Địa bàn huyện Củ Chi - Công ty Điện lực Củ Chi
Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 07/04/2021 đến 13/04/2021 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 07/04/2021 đến 13/04/2021

Kế hoạch cắt điện từ 31/03/2021 đến 06/04/2021 Công ty Điện lực Củ Chi Kế hoạch cắt điện từ 31/03/2021 đến 06/04/2021 Công ty Điện lực Củ Chi

Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 24/03/2021 đến 30/03/2021 Thông báo cắt điện theo kế hoạch tuần lễ từ 24/03/2021 đến 30/03/2021
Địa bàn huyện Cần Giờ, Nhà Bè - Công ty Điện lực Duyên Hải
Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch của PC Duyên Hải tuần từ 25/11 đến ngày 01/12/2020

Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch của PC Duyên Hải tuần từ 18/11 đến 24/11/2020

Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch của PC Duyên Hải tuần từ 11/11 đến 17/11/2020 Công ty Điện Lực Duyên Hải xin trân trọng thông báo: Kế hoạch gián đoạn cung cấp điện công tác tuần từ 11/11/2020 đến 17/11/2020 để bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị điện và lưới điện