Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Di dời và tái bố trí lưới điện trung hạ thế trong phạm vi dự án nâng cấp mở rộng Cầu Chữ Y Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Di dời và tái bố trí lưới điện trung hạ thế trong phạm vi dự án nâng cấp mở rộng Cầu Chữ Y” Đấu thầu rộng rãi (trong nước) qua mạng PC Chợ Lớn 05/07/2019
“Sửa chữa lớn trạm và lưới hạ thế không đảm bảo an toàn, mỹ quan thuộc khu vực Phường 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Quận Tân Bình” Xây lắp và cung cấp một phần VTTB công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 12/07/2019
“Sửa chữa lớn lưới hạ thế không đảm bảo an toàn thuộc khu vực Phường 01 đến Phường 15 Quận Tân Bình” Xây lắp và cung cấp một phần VTTB công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 12/07/2019
Mua sắm VTTB năm 2019 (Bổ sung đợt 2) Gói thầu số 1904B_03: “Cáp điện các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 04/07/2019
Mua sắm VTTB năm 2019 (Bổ sung đợt 2) Gói thầu số 1904B_01: “Trụ bê tông ly tâm các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 04/07/2019
Mua sắm VTTB năm 2019 (Bổ sung đợt 2) Gói thầu số 1904B_04: “Kẹp nối ép, Cosse ép và Giáp buộc, giáp níu” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 03/07/2019
Trang bị 01 thiết bị kiểm chứng điện kế 01 pha TBMT MS Đấu thầu rộng rãi trong nước có qua mạng PC Bình Chánh 01/07/2019
Trang bị TSCĐ năm 2019 - Kềm ép thủy lực 6T (dùng pin) VTTB 30/2019 - Kềm ép thủy lực 6T (dùng pin) Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 09/07/2019
Mua sắm máy cắt hạ thế, dao cách ly – Đợt 2 năm 2019 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 13 – 19 “Máy cắt hạ thế, dao cách ly các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 01/07/2019
Mua sắm VTTB năm 2019 (Bổ sung đợt 2) Gói thầu số 1904B_02: “Sứ đứng và Sứ treo polymer” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 01/07/2019