Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Công ty Điện lực Tân Bình năm 2020 và 2021 Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Công ty Điện lực Tân Bình năm 2020 và 2021 Chào hàng cạnh tranh qua mạng (thực hiện trên hệ thống đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 24/12/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B VTTB-11/2020: Chì, dây niêm; Kẹp nối ép; Ống nối cáp; Kẹp treo cáp; Móc treo; Kẹp ngừng; Móc nhựa; Băng keo; Pipe nhựa Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 20/12/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B VTTB-10/2020: Thùng composite, Hộp BVĐK, Nắp trong suốt Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 09/01/2020
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B VTTB-09/2020: Máy cắt, Dây chảy bằng nhôm lá các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 20/12/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm VTTB-08/2020: FCO, LBFCO, LA, Cầu chì ống, Fuse link Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 20/12/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B VTTB-07/2020: Giáp buộc, giáp níu, cosse các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 09/01/2020
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B VTTB-06/2020: Nối IPC, Hộp domino các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 20/12/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B VTTB-05/2020: Cáp nhôm các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 20/12/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B VTTB-04/2020: Cáp đồng các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 20/12/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B VTTB-03/2020: Sứ đứng, sứ treo Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 20/12/2019