Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
SCL TSCĐ cáp ngầm trung thế các tuyến dây Liên Hợp, Quang Liêm năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Phú 18/05/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư phần không điện và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Phú 18/05/2020
Cải tạo hệ thống tủ trung thế 24kV trạm Hùng Vương (kể cả phần hệ thống PCCC…, đáp ứng theo tiêu chí không người trực TBMT Gói thầu 5: Kiểm toán công trình Đấu thầu rộng rãi (,trong nước, qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/05/2020
Đào đường, tái lập mặt đường để xử lý sự cố năm 2020-2021 TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 12/05/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống máy lạnh trung tâm nhà điều hành Công ty Điện lực Chợ Lớn Cung cấp, lắp đặt và mua bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống máy lạnh trung tâm nhà điều hành Công ty Điện lực Chợ Lớn Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 20/05/2020
Thi công thay điện kế đo xa trên địa bàn Quận 6 và Quận Bình Tân năm 2020 (lần 2) Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 12/05/2020
Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1) Gói thầu số 18-2020: Tụ bù hạ thế các loại Chào hàng cạnh tranh trong nước Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 06/05/2020
Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1) Gói thầu số 17-2020: LBS và recloser 3P 24kV 630A OD các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 12/05/2020
Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1) Gói thầu số 16-2020: Cáp ngầm 24kV 3x240mm2 (màn chắn sợi đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 17/04/2020
Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1) Gói thầu số 15-2020: Cáp ngầm 24kV 3x240mm2 (màn chắn băng đồng) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 17/04/2020