Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
XDM trạm chuyên dùng khu vực Quận 1 năm 2022; XDM trạm chuyên dùng khu vực Quận 3 năm 2022 Thi công móng trạm, đào và tái lập mương cáp ngầm các công trình cấp điện trạm chuyên dùng năm 2022 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Sài Gòn 13/08/2022
công trình XDM trạm chuyên dùng khu vực Quận 1 năm 2022”; công trình XDM trạm chuyên dùng khu vực Quận 3 năm 2022”; Tư vấn thiết kế và giám sát công trình XDM trạm chuyên dùng năm 2022 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Sài Gòn 13/09/2022
công trình Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 3 năm 2022”; công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực Phường Cầu Kho, Phường Cô Giang Quận 1 năm 2022”; công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực Phường Tân Định, Bến Nghé, Bến Thành, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình Quận 1 năm 2022”. Tư vấn thiết kế và giám sát các công trình hoàn thiện lưới điện năm 2022 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Sài Gòn 29/09/2022
- Công trình 1: XDM trạm chuyên dùng khu vực Quận 1 năm 2022 - Công trình 2: XDM trạm chuyên dùng khu vực Quận 3 năm 2022 - Công trình 3: Di dời, tái bố trí lưới điện phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành – Suối Tiên Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành các công trình năm 2022 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Sài Gòn 15/02/2022
Xây dựng mới các phát tuyến từ trạm ngắt Lê Lai Cung cấp vật tư thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Sài Gòn 29/11/2022
Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Sài Gòn Gói thầu số 02: Tủ phân phối hạ thế Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Sài Gòn 01/11/2022
Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Sài Gòn Gói thầu số 01: Cáp các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Sài Gòn 03/11/2022
Kế hoạch mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Sài Gòn Gói thầu số 03: Hộp đầu và hộp nối các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Sài Gòn 03/11/2022
Ngầm hóa lưới điện tại các tuyến đường trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Gói thầu: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình Ngầm hóa lưới điện tại các tuyến đường trên địa bàn Quận 1, Quận 3 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng). PC Sài Gòn 01/10/2022
Ngầm hóa lưới điện các tuyến hẻm đã quy hoạch ổn định khu vực Quận 3 Gói thầu: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình Ngầm hóa lưới điện các tuyến hẻm đã quy hoạch ổn định khu vực Quận 3 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng). PC Sài Gòn 01/10/2022