Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Đào, tái lập mương cáp trung thế cấp điện chuyên dùng trên địa bàn Công ty Điện lực Tân Bình quản lý năm 2021 Xây lắp phần không chuyên điện cho các công tác: Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 20/11/2020
Nâng cấp, Phát triển trạm và LHT Công cộng khu vực P.01 đến P.02 Q.TB năm 2020 (Hạng mục: XDM các Trạm biến áp Bạch Đằng 54/47 – 1x400kVA; Hồng Hà 117 – 1x400kVA; Bạch Đằng 74/3 – 3x100kVA)”; “P.03 đến P.07 Q.TB năm 2020 (Hạng mục: XDM trạm biến áp Nguyễn Bặc 1 - 400kVA)”; “P.08 đến P.11 Q.TB năm 2020 (Hạng mục: XDM Trạm Bá Tòng 21 – 3x100kVA)” và “P.13 đến P.15 Q.TB năm 2020 (Hạng mục: XDM Trạm Bình Giã 61C – 1x400kVA) Đợt 3 Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho 04 dự án: Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 16/12/2020
Nâng cấp, PTT và LHT Công cộng KV P03 –P07 Q.TB năm 2020 (HM: XDM các TBA Thăng Long 34-3x100kVA; Cách Mạng 922/1- 3x100kVA; Cách Mạng 686/83 - 400kVA; Tứ Hải 41 - 3x100kVA) và dự án: Nâng cấp, PTT và LHT Công cộng KV P08 - P11 QTB năm 2020 (HM: XDM các TBA Âu Cơ 536/45 – 1x400kVA; Âu Cơ 144/5 – 3x100kVA; Phú Hòa 15 – 3x100kVA; Tái Thiết 03 – 1x400kVA; Thành Mỹ 65 – 3x100kVA; Thường Kiệt 373/152/60 – 3x100kVA; Thu Trí 7/1 – 3x100kVA; Bùi Thế Mỹ 39 – 3x100kVA) Đợt 2 Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho 02 dự án: Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 08/11/2020
Nhu cầu sử dụng máy photocopy năm 2021 Gói thầu: Thuê máy photocopy cho các Phòng, Đội phục vụ công tác SXKD Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng PC Tân Bình 23/12/2020
Cải tạo TBA 110kV Chợ Lớn Gia hạn TBMT Gói thầu 1A: Cung cấp VTTB và xây lắp toàn trạm, kể cả hệ thống PCCC và bảo hiểm công trình cho Chủ đầu tư (ngoại trừ cung cấp và lắp đặt tủ trung thế 24kV) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 12/12/2020
Nhánh rẽ trạm 220kV Tân Sơn Nhất TBMT Gói số 5: Bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 31/12/2020
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2021 VTTB 08 2021 – Nắp chụp, băng keo cách điện trung thế, silicon đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 30/12/2020
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2021 VTTB 07 2021 – Cosse, kẹp treo, kẹp ngừng, ống nối, ống nhựa, ống gen co nhiệt đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 30/12/2020
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2021 VTTB 06 2021 – Boulon, đà, cọc tiếp địa, collier, chì niêm, giá đỡ, giá treo, thép kẹp, … đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 30/12/2020
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2021 VTTB 05 2021 – Hộp bảo vệ điện kế, nắp đế, nắp đậy MCCB, thùng điện kế đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 29/12/2020