Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị TSCĐ năm 2018 cho Công ty Điện lực Tân Bình - Hệ thống camera cho xung quanh tòa nhà và kho vật tư VTTB 51/2018 - Hệ thống camera cho xung quanh tòa nhà và kho vật tư Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng PC Tân Bình 05/12/2018
kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (lần 1) Gói 10-19. Cosse ép các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 26/12/2018
XDM trạm chuyên dùng khu vực huyện Bình Chánh 2019 Thông báo mời thầu Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng - lắp đặt thiết bị đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 19/12/2018
XDM trạm chuyên dùng khu vực huyện Bình Chánh năm 2019 Thông báo mời thầu Gói thầu tư vấn khảo sát - lập BCKTKT đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 19/12/2018
Đường dây 110kV Quận 8 - Hùng Vương TBMT GÓI 6: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/2019
Cải tạo nhánh rẽ 110kV Củ Chi TBMT gói thầu 3.1: Giám sát lắp đặt phần xây dựng Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/12/2018
Đường dây đấu nối từ trạm 110kV Lê Minh Xuân chuyển tiếp trên đường dây 220-110kV Cầu Bông – Bình Tân TBMT gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 13/12/2018
Trụ sở công ty Thí nghiệm Điện lực TP. HCM TBMT gia hạn Gói thầu số 2.1: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, chống sét, điều hòa không khí và thông gió, camera, mạng máy tính, điện thoại, PCCC (không bao gồm máy biến áp tự dùng, cáp trung thế và máy phát điện tự dùng) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 13/12/2018
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2019- đợt 1 - Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN). Gói thầu CHCT 19-1-24: Mua sắm vật tư sản xuất kinh doanh. Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước. PC Hóc Môn 27/12/2018
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2019- đợt 1 - Thuộc Kế hoạch VTTB năm 2019 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN). Gói thầu CHCT 19-1-23: Kẹp nối ép và Ống nối các loại Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước PC Hóc Môn 27/12/2018