Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp 110kV Phước Long và đường dây đấu nối TBMT Gói thầu ADB-EVNHCM-PL-W01: Xây dựng nhà trạm, móng thiết bị và trụ thép, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống Camera, hệ thống tiếp địa Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 02/11/2018
Trụ sở Công ty Điện lực Hóc Môn TBMT Gói thầu số 6: Kiểm toán công trình thuộc dự án “Trụ sở Công ty Điện lực Hóc Môn” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 07/11/2018
Trang bị tài sản cố định cho Công ty Điện lực Hóc Môn – Máy đo điện trở một chiều; đầu do dòng điện trung thế Trang bị tài sản cố định cho Công ty Điện lực Hóc Môn – Máy đo điện trở một chiều; đầu do dòng điện trung thế Đấu thầu rộng rãi PC Hóc Môn 30/10/2018
Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của 03 dự án: (1). XDM lộ ra Nguyên Hồng trạm Tân Sơn Nhất; (2). XDM lộ ra QTSC - trạm 110kV Tham Lương cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung; (3). XDM, cải tạo lưới điện trung thế để khai thác tải các lộ ra Thợ Du, Gò Sao, Cầu Xã, Bàu Nai, Phan Văn Hớn, Mỹ Tây Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của 03 dự án: (1). XDM lộ ra Nguyên Hồng trạm Tân Sơn Nhất; (2). XDM lộ ra QTSC - trạm 110kV Tham Lương cấp điện Công viên Phần mềm Quang Trung; (3). XDM, cải tạo lưới điện trung thế để khai thác tải các lộ ra Thợ Du, Gò Sao, Cầu Xã, Bàu Nai, Phan Văn Hớn, Mỹ Tây Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 30/10/2018
Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của 03 dự án: (1). Ngầm hóa lưới điện đường Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình; (2). Ngầm hóa lưới điện khu vực bên trong các tuyến đường Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Đặng Văn Ngữ; (3). Ngầm hoá lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế đường Phổ Quang quận Tân Bình Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của 03 dự án: (1). Ngầm hóa lưới điện đường Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình; (2). Ngầm hóa lưới điện khu vực bên trong các tuyến đường Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Đặng Văn Ngữ; (3). Ngầm hoá lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế đường Phổ Quang quận Tân Bình Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 30/10/2018
Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của 05 dự án: (1). Cải tạo trạm ngắt Tân Sơn Nhất; (2). Xây dựng mới lộ ra Trần Thái Tông và Phan Huy Ích trạm TG Tân Bình 3; (3). Cải tạo lộ ra Bình Giã, Hiến Lê - trạm TG Bà Quẹo; (4). Xây dựng mới lộ ra Phú Trung trạm TG Bà Quẹo; (5). Xây dựng mới lộ ra Tân Phước trạm TG Trường Đua Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của 05 dự án: (1). Cải tạo trạm ngắt Tân Sơn Nhất; (2). Xây dựng mới lộ ra Trần Thái Tông và Phan Huy Ích trạm TG Tân Bình 3; (3). Cải tạo lộ ra Bình Giã, Hiến Lê - trạm TG Bà Quẹo; (4). Xây dựng mới lộ ra Phú Trung trạm TG Bà Quẹo; (5). Xây dựng mới lộ ra Tân Phước trạm TG Trường Đua Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 30/10/2018
Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của 06 dự án: (1). Cải tạo, XDM lưới điện trung thế trên đường Phan Văn Hớn và Phạm Văn Sáng phục vụ khai thác tải các lộ ra TBA 110kV Hóc Môn 2 và Tham Lương; (2). XDM 02 lộ ra Nông Sản, Thương Mại trạm 110kV Tham Lương; (3). Xây dựng mới lộ ra 474 trạm 110 kV Hóc Môn 2; (4). Xây dựng mới các tuyến dây Thống Nhất, Xa Lớn TBA Hóc Môn 2; (5). Tái bố trí lưới điện, trạm biến thế trong phạm vi ảnh hưởng của dự án mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ trụ R/QUAT/T01P đến trụ R/TOKY/T47P); (6). Tái bố trí lưới điện, trạm biến thế trong phạm vi ảnh hưởng của dự án mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ trụ R/TOKY/T10P đến trụ R/TOKY/T47P) Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của 06 dự án: (1). Cải tạo, XDM lưới điện trung thế trên đường Phan Văn Hớn và Phạm Văn Sáng phục vụ khai thác tải các lộ ra TBA 110kV Hóc Môn 2 và Tham Lương; (2). XDM 02 lộ ra Nông Sản, Thương Mại trạm 110kV Tham Lương; (3). Xây dựng mới lộ ra 474 trạm 110 kV Hóc Môn 2; (4). Xây dựng mới các tuyến dây Thống Nhất, Xa Lớn TBA Hóc Môn 2; (5). Tái bố trí lưới điện, trạm biến thế trong phạm vi ảnh hưởng của dự án mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ trụ R/QUAT/T01P đến trụ R/TOKY/T47P); (6). Tái bố trí lưới điện, trạm biến thế trong phạm vi ảnh hưởng của dự án mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ trụ R/TOKY/T10P đến trụ R/TOKY/T47P) Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 30/10/2018
Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế khu vực bên trong đường Bùi Thị Xuân, Trường Sa, Út Tịch, HVT Thi công, cung cấp VTTB, thuê máy phát và mua bảo hiểm phần chuyên điện cho dự án: Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế khu vực bên trong đường Bùi Thị Xuân, Trường Sa, Út Tịch, HVT Đấu thầu rộng rãi qua mạng Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 25/10/2018
Khai quang mé nhánh, cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây xanh dọc theo hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn Quận 5, Quận 8 tại Công ty Điện lực Chợ Lớn Khai quang mé nhánh, cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây xanh dọc theo hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn Quận 5, Quận 8 tại Công ty Điện lực Chợ Lớn Chào hàng cạnh tranh rút gọn PC Chợ Lớn 26/10/2018
Trang bị TSCĐ năm 2018 cho Công ty Điện lực Tân Bình - Xe tải 6T cẩu 5T (có gàu) VTTB 43/2018 - Xe tải 6T cẩu 5T (có gàu) Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Tân Bình 30/10/2018