Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 22-20 "Hộp bảo vệ điện kế các loại; Nắp đậy & đế CB; Nắp (trong suốt) của hộp bảo vệ điện kế" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 21-20 "Giáp buộc, giáp níu các loại, hộp đầu cáp ngầm hạ thế " Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 20-20 "Nối IPC các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 19-20 "Máy cắt các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 VTTB 11 2020 - Hộp bảo vệ, nắp thùng, thùng bảo vệ điện kế Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 12/02/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 VTTB 10 2020 - Nắp chụp, băng keo, ống gen Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 10/01/2020
Mua sắm VTTB 2020 VTTB 09 2020 - Hộp bảo vệ, nắp thùng, thùng bảo vệ điện kế Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 10/01/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ – Hạng mục kiến trúc phòng biến điện tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ – Hạng mục kiến trúc phòng biến điện” Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 05/02/2020
Nhánh rẽ trạm biến áp 110kV KCN Đông Nam TBMT Gói thầu số 3: Giám sát thi công phần xây dựng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/03/2019
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002AC_11: “Giáp buộc và giáp níu các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 03/02/2020