Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cung cấp các dịch vụ vệ sinh cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2022 - 2024 Cung cấp các dịch vụ vệ sinh cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2022 - 2024 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Bình Chánh 16/03/2022
Thuê nhân công phục vụ công tác mắc điện năm 2022-2023 TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 18/03/2022
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới trung thế - Hạng mục thay trụ hư hỏng và thu hồi trụ dư thừa TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 18/03/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 17/03/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 17/03/2022
Mua sắm VTTB năm 2022 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 12 – 22 “Hộp đầu, hộp nối cáp ngầm hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 15/03/2022
Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực xã Bình Hưng, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phong Phú, Qui Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh năm 2022 TBMT tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình “Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực xã Bình Hưng, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phong Phú, Qui Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh năm 2022” đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 01/03/2022
Cải tạo, nâng cấp, kéo mới lưới hạ thế khu vực các xã Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phong Phú, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh”. Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “Cải tạo, nâng cấp, kéo mới lưới hạ thế khu vực các xã Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phong Phú, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh” đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 07/03/2022
Cải tạo, nâng cấp, kéo mới lưới hạ thế khu vực các xã Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phong Phú, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh”. TBMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Cải tạo, nâng cấp, kéo mới lưới hạ thế khu vực các xã Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phong Phú, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh”. đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 11/03/2022
Mua sắm VTTB năm 2022 (Điều chỉnh bổ sung lần 1 và lần 2) của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 09 – 22 “Cáp đồng nhôm trung hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 11/03/2022