Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
“Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế P.Bình Trị Đông A - Q.Bình Tân (2010) (LLK090714)” Thi công xây lắp công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế P.Bình Trị Đông A - Q.Bình Tân (2010) (LLK090714)” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 24/01/2011
Trạm biến áp 110kV Tân Thới Hiệp và đường dây đấu nối Gói thầu 3 “Bảo hiểm công trình” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/01/2011
Đường đây 110kV Hiệp Bình Phước – Bình Triệu, đoạn 2 Gói thầu 2 “Bảo hiểm công trình” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/01/2011
Trạm biến áp 110kV Quận 6 Gói thầu số 07 – Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt đường truyền tín hiệu SCADA Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/01/2011
Trạm biến áp 110kV Quận 6 Gói thầu số 07 – Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt đường truyền tín hiệu SCADA Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/01/2011
Lắp MBA thứ 2 trạm biến áp 110kV Thị Nghè Gói thầu số 3A2 – Cung cấp thiết bị trung thế, vật liệu và thi công xây lắp toàn trạm bao gồm cả TNHC và chỉnh định rơle Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/01/2011
Lắp MBA thứ 2 trạm biến áp 110kV Thị Nghè Gói thầu số 3A1 – Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn chỉnh thiết bị GIS 110kV Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/01/2011
Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2011 Phụ kiện VTTB lưới điện: ống sắt tráng kẽm, collier, cọc tiếp địa, kẹp treo, kẹp ngừng cáp ABC… Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/01/2011
Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2011 Kẹp hotline, kẹp quai, kẹp nối ép rẽ, fuselink, cosse, hộp đầu cáp, hộp nối cáp, giáp buộc, giáp níu và nối bọc cách điện Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/01/2011
Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2011 Hộp domino và máy cắt hạ thế Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/01/2011