Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Di dời lưới điện phục vụ dự án nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường Hương Lộ 11 huyện Bình Chánh TBMT Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Di dời lưới điện phục vụ dự án nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường Hương Lộ 11 huyện Bình Chánh” đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 22/03/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân năm 2022 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 22/03/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân năm 2022 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 22/03/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 22/03/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 22/03/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân năm 2022 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 18/03/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Tân Tạo Quận Bình Tân năm 2022 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 18/03/2022
Trang bị máy đo nội trở ắc quy Gói thầu số 49.MS.22: Cung cấp máy đo nội trở ắc quy Chào hàng cạnh tranh trong nước/qua mạng PC Củ Chi 21/03/2022
Trang bị kềm ép + cắt thủy lực 12T và bộ đai ép + cắt (loại sử dụng pin) Mua sắm kềm ép + cắt thủy lực 12T và bộ đai ép + cắt (loại sử dụng pin) Chào hàng cạnh tranh trong nước/qua mạng PC Củ Chi 21/03/2022
Trang bị Camera đo nhiệt độ từ xa Mua sắm Camera đo nhiệt độ từ xa Chào hàng cạnh tranh trong nước/qua mạng PC Củ Chi 21/03/2022