Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm VTTB bổ sung năm 2020 (đợt 3) VTTB 28 2020 – Sứ đứng, kẹp nối rẽ, kẹp quai, kẹp hotline, băng keo CĐ trung thế, chụp đầu cực FCO, chụp đầu cực LA, nắp chụp kẹp quai Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 19/05/2020
Mua sắm VTTB bổ sung năm 2020 (đợt 3) VTTB 27 2020 - Boulon, dây rút, móc treo chữ u, thanh chống, rondell Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 19/05/2020
Mua sắm VTTB bổ sung năm 2020 (đợt 3) VTTB 26 2020 – Cáp đồng bọc hạ thế Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 19/05/2020
Mua sắm VTTB bổ sung năm 2020 (đợt 2) VTTB 25 2020 – Vỏ tủ RMU SCADA Chào hàng cạnh tranh rút gọn PC Tân Bình 12/05/2020
Trang bị tài sản cố định năm 2020 Gói thầu số 2003B_03: “Sào đo dòng trung thế” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 27/05/2020
Thuê nhân công thực hiện lắp đặt điện kế có chức năng đo xa TBMT PTV Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 26/05/2020
Trang bị tài sản cố định năm 2020 Gói thầu số 2003B_02: “Sào đo điện áp” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 26/05/2020
Trang bị tài sản cố định năm 2020 Gói thầu số 2003B_01: “Sào đo góc lệch pha” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 25/05/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ thay các đoạn cáp ngầm trung thế nhiều mối nối, cũ không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành; nhiều hộp nối tuyến Rạch Cát; nhiều hộp nối tuyến Xử lý nước thải năm 2020 Tư vấn thẩm tra PAKT –DT các công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thay các đoạn cáp ngầm trung thế nhiều mối nối, cũ không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành; nhiều hộp nối tuyến Rạch Cát; nhiều hộp nối tuyến Xử lý nước thải năm 2020 (Lần 2) Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 25/05/2020
Chỉnh trang làm gọn dây thông tin qua các trạm biến thế trên địa bàn huyện Bình Chánh TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 21/05/2020