Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận Tân Bình năm 2019 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT dự án “Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận Tân Bình năm 2019” Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 08/11/2018
Xây dựng các nối tuyến sạch cấp điện cho các phụ tải Sân bay Tân Sơn Nhất Tư vấn giám sát thi công phần không chuyên điện dự án “Xây dựng các nối tuyến sạch cấp điện cho các phụ tải Sân bay Tân Sơn Nhất” ĐTRR trong nước Qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 22/10/2018
Cắt thấp và mé nhánh cây xanh năm 2019 Cắt thấp và mé nhánh cây xanh năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 17/10/2018
Cung cấp dịch vụ vệ sinh hàng ngày cho tòa nhà Công ty và khu vực công cộng các nhà kho trực thuộc Công ty năm 2019-2020 Cung cấp dịch vụ vệ sinh hàng ngày cho tòa nhà Công ty và khu vực công cộng các nhà kho trực thuộc Công ty năm 2019-2020 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 10/09/2018
Gói thầu xây lắp và cung cấp VTTB cho công trình thuộc 02 công trình: “Sửa chữa lớn 21 khu vực lưới hạ thế khu vực Lò Da Phường 8, 9 Quận Tân Bình” và “Sửa chữa lớn cáp ngầm trung thế cáp Chiến Thắng 22kV (đoạn Tân Hòa - Đại Lợi và đoạn Nam Thái - Quân Y Mỹ)” Gói thầu xây lắp và cung cấp VTTB cho công trình thuộc 02 công trình: “Sửa chữa lớn 21 khu vực lưới hạ thế khu vực Lò Da Phường 8, 9 Quận Tân Bình” và “Sửa chữa lớn cáp ngầm trung thế cáp Chiến Thắng 22kV (đoạn Tân Hòa - Đại Lợi và đoạn Nam Thái - Quân Y Mỹ)”” Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 10/09/2018
Trạm 110kV Thủ Thiêm nối cấp TBMT Gói thầu số 1: San nền, xây dựng tường rào và đường vào trạm Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 13/11/2018
Ngầm hoá lưới điện đường Nguyễn Văn Nghi - Lê Quang Định (đoạn từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng), quận Gò Vấp Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT dự án "Ngầm hoá lưới điện đường Nguyễn Văn Nghi - Lê Quang Định (đoạn từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng), quận Gò Vấp" Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 06/11/2018
Đường dây 220kV Cát Lái – Tân Cảng TBMT Gói thầu số 7: Kiểm toán vốn đầu tư dự án Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 09/11/2018
Trụ sở Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM TBMT Gói thầu số 6: Kiểm toán công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 08/11/2018
Cải tạo đường dây 110kV Phú Lâm - Long An (đoạn từ trạm Phú Lâm đến trụ 15) và Phú Lâm - Tân Tạo - Lê Minh Xuân (kể cả nhánh rẽ Tân Tạo) TBMT Gói thầu 04: Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB cho công trình (ngoại trừ dây siêu nhiệt và phụ kiện dây siêu nhiệt) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 08/11/2018