Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm máy cắt hạ thế các loại – Đợt 1 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 12 – 20 “Máy cắt hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 27/12/2019
Mua bảo hiểm rủi ro 24/24 giờ cho CB-CNV Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2020 Thông báo mời thầu gói thầu "Mua bảo hiểm rủi ro 24/24 giờ cho CB-CNV Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2020" Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước PC Bình Chánh 24/12/2019
Cải tạo Đường dây 110kV Hóc Môn – Bà Quẹo (đoạn Bình Tân – Bà Quẹo) TBMT Gói thầu 09: Thi công xây lắp kể cả cung cấp vật tư toàn công trình (trừ một mạch dây dẫn đã thay mới) Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/12/2019
Xây dựng Tổng kho của Tổng công ty Điện lực TP.HCM tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT, TKBVTC-DT đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 25/12/2019
Mua sắm đà composite – Đợt 1 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 01 – 20 “Đà composite các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 25/12/2019
Các công trình cấp điện chuyên dùng năm 2020 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 03/01/2020
Xử lý sự cố và gắn mới điện kế” trên địa bàn Công ty Điện lực Tân Bình năm 2020 Xây lắp phần không chuyên điện phục vụ cho công tác: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 03/01/2020
Cắt thấp và mé nhánh cây xanh năm 2020 Cắt thấp và mé nhánh cây xanh năm 2020 Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 03/01/2020
SCL Tụ bù hạ thế không đảm bảo an toàn Quận Tân Bình năm 2020 Xây lắp, cung cấp VTTB và mua bảo hiểm cho công trình: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 20/12/2019
Sửa chữa lớn lưới hạ thế không đảm bảo an toàn thuộc khu vực 37 trạm biến thế thuộc phường 1 đến phường 5 quận Tân Bình năm 2020 Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho công trình: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 20/12/2019