Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế khu vực Phường Tân Tạo, Tân Tạo A Quận Bình Tân năm 2018 Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 12/07/2019
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông B và Quận 6 năm 2018 Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 12/07/2019
Hệ thống điện mặt trời nối lưới tại trụ sở Công ty Điện lực Bình Phú (bổ sung) Gói thầu số 1905B_01: “Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điện mặt trời nối lưới tại trụ sở Công ty Điện lực Bình Phú (bổ sung)” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 11/07/2019
Trang bị tài sản cố định năm 2019 vốn phân cấp cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Trang bị thiết bị cảnh báo sự cố dây trung thế nổi Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 10/07/2019
Trang bị tài sản cố định năm 2019 vốn phân cấp cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Trang bị bộ thi công cáp ngầm Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 10/07/2019
Ngầm hóa lưới điện đường Nguyễn Sơn Tư vấn giám sát thi công phần không chuyên điện và thi công đấu nối hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế dự án Ngầm hóa lưới điện đường Nguyễn Sơn ĐTRR Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 10/07/2019
Ngầm hóa lưới điện đường Nguyễn Sơn Thi công, cung cấp VTTB và mua bảo hiểm phần điện cho dự án “Ngầm hóa lưới điện đường Nguyễn Sơn” ĐTRR Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 10/07/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901AC_13: “Cầu chì ống trung thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 10/07/2019
Đường dây 110kV Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2 Gia hạn TBMT gói thầu KFW-EVNHCMC-NSGNSG3-W01: Cung cấp VTTB và thi công xây lắp đường dây 110kV (ngoại trừ cột thép) (đấu thầu lần 3) Đường dây 110kV Nam Sài Gòn – Nam Sài Gòn 3, đoạn 2 Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/05/2019
Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Tân Quy (đoạn 1) TBMT Gói thầu 5: bảo hiểm công trình dự án Cải tạo Đường dây 110kV Hóc môn – Tân Quy, đoạn 1 Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 02/07/2019