Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực phường Bình Trị Đông - Bình Trị Đông A Quận Bình Tân - năm 2020 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 03/08/2020
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân - năm 2020 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 03/08/2020
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Tân Tạo, Tân Tạo A, An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân và 14 Phường Quận 6- năm 2020 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 03/08/2020
Cải tạo Đường dây 110kV Hóc Môn – Bà Quẹo (đoạn Bình Tân – Bà Quẹo) TBMT Gói thầu 04: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 03/08/2020
Gói thầu “Cung cấp dịch vụ in ấn hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tái ký theo mẫu Sở Công thương” Gói thầu “Cung cấp dịch vụ in ấn hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tái ký theo mẫu Sở Công thương” Chào hàng cạnh trang rút gọn PC Bình Chánh 03/08/2020
Dự án: Công trình “Sửa chữa lớn thiết bị đo đếm nhánh rẽ trung thế Xi -măng vôi Thành phố” – MCT: THTD2006002. Gói thầu: Thiết bị đo đếm Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 31/07/2020
Gói thầu: “Dịch vụ thực hiện gửi thông báo thời điểm ngừng cung cấp điện do quá hạn thanh toán (24 giờ), thông báo dịch vụ điện và dịch vụ thực hiện niêm phong CB đối với khách hàng nợ tiền điện” Gói thầu: “Dịch vụ thực hiện gửi thông báo thời điểm ngừng cung cấp điện do quá hạn thanh toán (24 giờ), thông báo dịch vụ điện và dịch vụ thực hiện niêm phong CB đối với khách hàng nợ tiền điện” Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 23/07/2020
Cung cấp nước uống cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2020, 2021 Cung cấp nước uống cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2020, 2021 Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 22/07/2020
Hỗ trợ cung cấp thiết bị để thực hiện công tác SXKD năm 2020 của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hồ Chí Minh Hỗ trợ cung cấp thiết bị để thực hiện công tác SXKD năm 2020 của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hồ Chí Minh Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 28/07/2020
Đào tạo và diễn tập an toàn thông tin năm 2020 Đào tạo và diễn tập an toàn thông tin năm 2020 Ký hợp đồng trực tiếp Công ty CNTT 28/07/2020