Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp GIS 220/110kV Hiệp Bình Phước; Trạm biến áp GIS 220/110kV Bình Tân Gói thầu “Mua sắm công cụ, dụng cụ chuẩn bị sản xuất 02 dự án: Trạm biến áp GIS 220/110kV Hiệp Bình Phước và dự án Trạm biến áp GIS 220/110kV Bình Tân”. đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/09/2011
Đường dây 220-110kV Bình Tân – Cầu Bông Gói thầu: “Tư vấn khảo sát, lập dự án ĐTXD, TKKT-TDT, TK BVTC, HSMT, Hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường và phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/06/2011
Trạm biến áp 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối – Giai đoạn 1: Trạm ngắt trung thế. Gói thầu số 2– Xây dựng kiến trúc nhà điều khiển, mương cáp, móng trụ anten, móng trụ chiếu sáng, hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời, hệ thống PCCC, san lắp mặt bằng và đường vào trạm đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/09/2011
Trạm biến áp 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối – Giai đoạn 1: Trạm ngắt trung thế. Gói thầu số 1– Cung cấp và thi công lắp đặt VTTB trung thế, hệ thống thông tin liên lạc, camera, TNHC, lập bảng trị số chỉnh định rơle và lập phương thức đóng điện đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 20/09/2011
Lắp MBA thứ 2 trạm biến áp Tân Bình 2. Gói thầu số 3: Cung cấp, thi công hệ thống SCADA và thông tin liên lạc. đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/08/2011
Lắp MBA thứ 2 trạm biến áp Tân Bình 2. Gói thầu số 3: Cung cấp, thi công hệ thống SCADA và thông tin liên lạc. đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/08/2011
Lắp MBA thứ 2 trạm biến áp Tân Bình 2. Gói thầu số 3: Cung cấp, thi công hệ thống SCADA và thông tin liên lạc. đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/08/2011
Lắp đặt hệ thống SCADA trạm Thị Nghè. Gói thầu số 1 – “Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn chỉnh hệ thống SCADA trạm Thị Nghè”. đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/08/2011
Lắp đặt hệ thống SCADA trạm Thị Nghè Gói thầu số 1 – “Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn chỉnh hệ thống SCADA trạm Thị Nghè”. đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/08/2011
Lắp đặt hệ thống SCADA trạm Thị Nghè. Gói thầu số 1 – “Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn chỉnh hệ thống SCADA trạm Thị Nghè”. đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/08/2011